3

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Бидний тухай

Бизнесийн сургууль нь 1999 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн бүрэлдэхүүнд байгуулагдсан бөгөөд 2003 оноос зах зээлд бизнесийн удирдлага, санхүүгийн удирдлага, экологийн менежментийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн. Бид эдийн засаг, удирдахуйн ухааны чиглэлээр глобал зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх, Эдийн засаг, удирдахуйн ухааны чиглэлээр Олон Улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай сургалт явуулах, онол, практикийн өргөн хүрээний мэдлэгийг суралцагчдад эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ чадварлаг судлаач, шинжээч болох боломжоор хангах зорилт тавин ажиллаж байна.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНХИМ

Санал болгох хөтөлбөрүүд

Бакалавр

 • Маркетинг
 • Бизнес
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Менежмент
 • Олон улсын худалдаа (хос)
 • Хүрээлэн буй орчин судлал
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү
 • Эдийн засаг

Магистр

 • Маркетинг
 • Эдийн засаг
 • Бизнес удирдлага
 • Менежмент
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Хүрээлэн буй орчин судлал
 • Санхүү, банк даатгал

Доктор

 • Нийтийн удирдлага
 • Бизнесийн удирдлага