3

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Бидний тухай

Бизнесийн сургууль нь 1999 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн бүрэлдэхүүнд байгуулагдсан бөгөөд 2003 оноос зах зээлд бизнесийн удирдлага, санхүүгийн удирдлага, экологийн менежментийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн. Бид эдийн засаг, удирдахуйн ухааны чиглэлээр глобал зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх, олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай сургалт явуулах, онол-практикийн өргөн хүрээний мэдлэгийг суралцагчдад эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ чадварлаг судлаач, шинжээч болох боломжоор хангах зорилт тавин ажиллаж байна.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНХИМ

Сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Бакалавр

 • Маркетинг
 • Бизнесийн удирдлага
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Менежмент
 • Худалдаа
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү
 • Эдийн засаг

Магистр

 • Маркетинг
 • Бизнесийн удирдлага

Доктор

 • Төрийн удирдлага
 • Бизнесийн удирдлага