Humanities Vlog

Оюутнууд маань энэхүү влогоороо дамжуулан хичээлийнхээ нэг өдөр, оюутны амьдрал, тэд хэрхэн суралцаж хөгждөг зэрэг өөрсдийн оюутан цагийн дурсгалтай агшнуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна :).