ХИС-н дүрэм журам

Хүмүүнлэгийн их сургуулийн журам

Хөрөнгийн менежментийн албаны дүрэм

Оюутны байрны дотоод журам

Хичээлийн байрны дотоод журам

Хүний нөөцийн албаны дүрэм журам

Хис-ийн багш нарыг аттестатчилах журам

Багшийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Багш сонгон шалгаруулж авах журам

Шагнах тухай журам

Санхүүгийн албаны дүрэм журам

Гадаад иргэнийг суралцуулах журам

Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам

Магистрант, Докторантыг туслахаар ажиллуулах журам

Сургалтын төлбөр тооцооны журам

Сургалтын албаны дүрэм журам

Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам

Гадаадын иргэнийг суралцуулах журам

Төгсөлтийн болон курсын ажил боловсруулах, хамгаалуулах журам

Боловсролын зэрэг олгосон дипломыг хуулбарлаж дахин олгох журам

Судалгааны ажил боловсруулах, хамгаалуулах, гадаад хэлний болон мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт авах журам

Мэдээлэл технологийн албаны дүрэм журам

Компьютерийн лабораторийн дотоод журам

Зөөврийн компьютер ашиглах журам

Компьютер ашиглах мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Хөгжлийн лабораторийн журам