ЗӨВЛӨГӨӨ

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН        CANVAS ПЛАТФОРМООР ЯВАГДАХ ТУЛ ТА ДАРААХ ЗААВРЫН ДАГУУ ПЛАТФОРМД           ХАНДАЖ СУРГАЛТАНДАА ХАМРАГДАНА УУ.

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМД БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР

ЦАХИМ СУРГАЛТЫН CANVAS СИСТЕМ АШИГЛАХ ЗААВАР

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хөтөлбөр ЭЕШ 1 хичээл Оноо 1 ЭЕШ 2 хичээл Оноо 2
1 Гадаад хэлний орчуулга (Англи)* Гадаад хэл, Нийгэм судлал,  Монгол хэл (Аль нэг нь) 410 Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгэм судлал, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
(Аль нэг нь)
410
2 Гадаад хэлний орчуулга (Хятад)* Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Монгол хэл (Аль нэг нь) 410 410
3 Гадаад хэлний орчуулга (Япон)* Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Монгол хэл (Аль нэг нь) 410 410
4 Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос)* Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Монгол хэл (Аль нэг нь) 410 410
5 Сэтгүүл зүй Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Монгол хэл (Аль нэг нь) 410 410
6 Эдийн засаг Математик, Нийгэм судлал  (Аль нэг нь) 410 410
7 Санхүү Математик 410 410
8 Нягтлан бодох бүртгэл Математик 410 410
9 Бизнесийн удирдлага Математик 410 410
10 Менежмент Математик 410 410
11 Маркетинг Математик 410 410
12 Худалдаа Математик 410 410
13 Аялал жуулчлалын менежмент Математик 410 410
14 Програм хангамж Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Математик, Физик (Аль нэг нь) 410 410
15 Програм хангамж (3+1 )** Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Математик, Физик (Аль нэг нь) 410 410
16 График дизайн Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Математик, Физик (Аль нэг нь) 410 410
17 Олон улсын харилцаа Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Монгол хэл (Аль нэг нь 500 450
18 Сэтгэл судлал Гадаад хэл, Нийгэм судлал, Монгол хэл (Аль нэг нь 410 410

Тайлбар:

 • * Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид Багш-Орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголт бий.
 • ** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагч нь Солонгос хэлний 30 кр хичээлийг нэмэлтээр судлах бөгөөд хэлний түвшингийн шаардлага хангасан тохиолдолд БНСУ-ын Донгкук Их сургууль (Dongkuk university – College of Engineering)-д 1 жил суралцан хоёр сургуулийн дипломтой төгсөх боломжтой.
 • ЭЕШ 1 хичээлийн хувьд тооцуулсан оноог ЭЕШ 2 хичээл дээр давхардуулан тооцохгүй.
Хөтөлбөр Шалгуур Босго оноо
1 Гадаад хэлний орчуулга (Англи) Англи хэл (B2, C1) 60%
Хөтөлбөр /Магистр/ Шалгуур Босго оноо
1 Бизнесийн удирдлага Англи хэл (B2, C1) 60%
2 Боловсролын удирдлага Англи хэл (B2, C1) 60%
3 Гадаад хэл, шинжлэл Англи хэл (B2, C1) 60%
4 Олон улсын харилцаа Англи хэл (B2, C1) 60%
5 Сэтгэл судлал Англи хэл (B2, C1) 60%
6 Сэтгүүл зүй Англи хэл (B2, C1) 60%
7 Маркетинг Англи хэл (B2, C1) 60%
Хөтөлбөр /Доктор/ Шалгуур Босго оноо
1 Бизнесийн удирдлага Англи хэл (B2, C1) 60%
2 Сэтгүүл зүй, олон нийтийн мэдээлэл харилцаа Англи хэл (B2, C1) 60%
3 Гадаад хэл, шинжлэл Англи хэл (B2, C1) 60%
4 Олон улс, орон судлал Англи хэл (B2, C1) 60%
5 Төрийн удирдлага (Төрийн захиргааны удирдлага, Боловсролын удирдлага, Эрүүл мэндийн удирдлага) Англи хэл (B2, C1) 60%

ХӨНГӨЛӨЛТ БОЛОН ТЭТГЭЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 • Сургалтын төлбөрийг уян хатан байдлаар хуваан төлөх боломжтой.

 • Өндөр оноотой элсэгчийн хөнгөлөлт (1-р улиралд)

ЭЕШ 1 ба 2-ын нийлбэр оноо:

1280-1339    бол       20.00%

1340-1399    бол      40.00%

1400-1439    бол      60.00%

1440-1499    бол      80.00%

1500-1600    бол     100.00%

 • Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (2-р улирлаас эхлэн улирал бүрт)

Голч дүн:

3.9-4.0 бол 10%;

3.8-3.89 бол 8%;

3.7-3.79 бол 6% ;

3.6-3.69 бол 4%

 • Магистрын сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт

Манлайлагч оюутан- Honor хөтөлбөрт хамрагдвал сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт 20-50%.

Голч дүн:

3.5-3.7 бол 20%

3.7-3.9 бол 40%

3.9-4.0 бол 50%

 • Зөвлөгөө мэдээлэл:

Жил бүр зохион байгуулагддаг гадаадын болон үндэсний тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хамрагдахад дэмжих, мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Монгол улсын хэмжээнд зарлагддаг тэтгэлэг хөтөлбөрүүд:

Монгол улсын хэмжээнд оюутан, суралцагчдад зориулсан гадаадын болон дотоодын, цаг үеийн холбогдолтой тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлагддаг ба тэтгэлэгүүдэд оюутан суралцагч та бүхэн идэвхтэй оролцож байна уу.

Тогтмол зарлагддаг хөтөлбөрүүдээс дурдвал:

 • МУ-ын ерөнхийлөгчийн болон ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг: Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол, журмын дагуу/ болзол хангасан тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа-жил бүрийн 6 дугаар сар.
 • Голомт болон Хаан банкны тэтгэлэг: Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/ болзол хангасан тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсл болон өөрсдийн сошиал сувгуудаар.
 • Зориг сангийн тэтгэлэг: Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа-  жил бүрийн 10,11 дүгээр сард.
 • Оюу толгой ХХК тэтгэлэг: Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа – жил бүрийн 2 дугаар сард /намрын улирлын дүн гарсны дараа/.
 • Дэлхийн зөн ОУБ-н тэтгэлэг: Сурлага болон нийгмийн идэвх оролцоо сайтай бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- жил бүрийн 7-10 дугаар сард.
 • Аймгуудын ЗДТГ, ИТХ-ын нэрэмжит тэтгэлэг: Сурлага болон нийгмийн идэвх сайтай бакалаврын суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- жил бүрийн 4-10 сард.

Олон улсын тэтгэлэг хөтөлбөрүүд:

БШУСЯ-с Монгол улсын иргэдийг хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу болон Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадын их, дээд сургууль, коллежид суралцуулдаг. Засгийн газрын тэтгэлэгтэй суралцуулах орон, сурах мэргэжлийн чиглэл, хүний тоо, шалгалтын хуваарь, сонгон шалгаруулах нөхцөлийг шалгалт эхлэхээс өмнө БШУСЯ-ны вэб хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлдэг.

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаад хэлний орчуулга (Англи) 3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) 3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Япон) 3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) 3,166,350₮
Сэтгүүл зүй 3,166,350₮
Эдийн засаг 3,247,650₮
Санхүү 3,247,650₮
Нягтлан бодох бүртгэл 3,247,650₮
Бизнесийн удирдлага 3,247,650₮
Менежмент 3,247,650₮
Маркетинг 3,247,650₮
Худалдаа 3,247,650₮
Аялал жуулчлалын менежмент 3,004,200₮
Програм хангамж 3,166,350₮
Програм хангамж (3+1) 4,116,255₮
График дизайн 3,166,350₮
Олон улсын харилцаа 3,247,650₮
Сэтгэл судлал 3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл)            2,719,350
Бизнес удирдлага 4,409,850
Маркетинг 4,409,850
Олон улсын харилцаа 4,409,850
Сэтгүүл зүй 4,409,850
Боловсролын удирдлага 4,409,850
Хэл шинжлэл 4,409,850
Сэтгэл судлал 4,409,850
Бизнесийн удирдлага            2,778,210
Сэтгүүл зүй, олон нийтийн мэдээлэл харилцаа            2,778,210
Гадаад хэл шинжлэл            2,778,210
Олон улс, орон судлал            2,778,210
Төрийн удирдлага (Төрийн захиргааны удирдлага, Боловсролын удирдлага, Эрүүл мэндийн удирдлага)            2,778,210

Сургалтын төлбөр шилжүүлэх зааварчилгаа мэдээлэл

Оюутнууд төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

Төлбөр төлөхдөө регистрийн дугаар, мэргэжил, курс, овог нэрээ тодорхой бичих, тодорхойгүй бичсэн тохиолдолд ижил нэртэй өөр анги, курсын оюутны төлбөрт тооцогдох тохиолдол байдаг тул санхүүгийн албанд ирж тодруулах шаардлагатай.

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Бусад

Оюутнууд дипломын үнэ, томилолт буцаалт, тодорхойлолт, шалгалтын төлбөрийг тушаахдаа: регистрийн дугаар овог нэр оюутны код болон ‘гүйлгээний утга’ тодорхой бичих

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

Бакалавр орой

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Магистр, Доктор

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

ТАНД САНАЛ БОЛГОХ НИЙТЛЭЛ

ХИС оюутан боломжууд

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн оюутнуудад олгогддог боломжууд

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль өдөр оройн бакалавр, магистр,
хэрхэн ажил болон суралцах цагаа зохицуулах

Хэрхэн ажил болон суралцах цагаа зохицуулах вэ?

Та нэгэнт ажлынхаа хажуугаар суралцахаар шийдсэн бол өөрийн
ажлын хажуугаар суралцах

Ажлын хажуугаар сурахад юуг анхаарах вэ?

Ажлын хажуугаар мэргэжил дээшлүүлэн суралцах эсэхээ шийдэж чадахгүй