ЗӨВЛӨГӨӨ

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн заавар

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ: https://elselt.humanities.mn(Бүртгэлийн хураамж 100% OFF)

Gepostet von Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль - Элсэлт am Dienstag, 21. April 2020

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Бүлэг Мэргэжлийн чиглэл ШАЛГАЛТ 1 /70%/
(Босго оноо 410)
ШАЛГАЛТ 2 /30%/
(Босго оноо 410)
I Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи, Хятад, Япон, Солонгос)*
Гадаад хэлний орчуулга (Англи, Хятад, Япон, Солонгос)*
Сэтгүүл зүй
Сэтгүүл зүй – Гадаад хэлний орчуулга**
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • (Аль нэг шалгалтаар)
 • Гадаад хэл
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл
 • Физик
 • Хими
 • Биологи
 • Газар зүй
 • (Аль нэг шалгалтаар)
II Эдийн засаг
Санхүү
Нягтлан бодох бүртгэл
Бизнесийн удирдлага
Менежмент
Маркетинг
Худалдаа
Худалдаа – Гадаад хэлний орчуулга**
Аялал жуулчлалын менежмент
Аялал жуулчлалын менежмент – Гадаад хэлний орчуулга**
 • Математик
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • (Аль нэг шалгалтаар)
III Програм хангамж
График дизайн
График дизайн + Солонгос хэл***
Компьютерийн сүлжээ
Мэдээллийн систем
 • Математик
 • Гадаад хэл
 • Физик
 • (Аль нэг шалгалтаар)
IV Олон улсын харилцаа
Олон улсын харилцаа – Гадаад хэлний орчуулга**
Сэтгэл судлал
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • (Аль нэг шалгалтаар)
Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл)
2 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Хятад хэл)
3 D041401 Маркетинг
4 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл
5 D041301 Бизнесийн удирдлага
6 D041302 Менежмент
7 D041601 Худалдаа
8 D022204 Олон улсын харилцаа
Индекс Хөтөлбөр
Магистр
1 E04130101 Бизнесийн удирдлага
2 E04130201 Менежмент
3 E04140101 Маркетинг
4 E03110101 Эдийн засаг
5 E02220401 Олон улсын харилцаа
6 E03210101 Сэтгүүл зүй
7 E06130201 Програм хангамж
8 E06130301 Мэдээллийн систем
9 E01110102 Боловсролын удирдлага
10 E02320202 Гадаад хэл, шинжлэл
11 E03130101 Сэтгэл судлал
12 E01110101 Боловсрол судлал
Доктор
1 F04130301 Төрийн удирдлага (Төрийн захиргааны удирдлага, Боловсролын удирдлага, Эрүүл мэндийн удирдлага)
2 F03210101 Сэтгүүл зүй, олон нийтийн мэдээлэл харилцаа
3 F02320202 Гадаад хэл, шинжлэл
4 F02220301 Олон улс, орон судлал
5 F04130101 Бизнесийн удирдлага

ТЭТГЭЛЭГ БОЛОН ЗЭЭЛ

Магистрын хөнгөлөлт

Магистрантурын хөтөлбөрийн кредитийн үнэлгээний 10% /Бакалаврын өдрийн суралцагч сургуулийн урилгаар суралцсан тохиолдолд/

Бакалаврын өдрийн хэлбэрээр чанарын сайн үзүүлэлттэй суралцаж буй оюутан дараагийн улиралд сонгосон үндсэн мэргэжлийн хичээлүүдийн сургалтын төлбөр төлөхдөө хуримтлуулсан голч дүн нь

 • 3.9-4.0 бол 10 хувийн
 • 3.8-3.89 бол 8 хувийн
 • 3.7-3.79 бол 6 хувийн
 • 3.6-3.69 бол 4 хувийн

Хамрагдах нөхцөл:

 • Бүтэн өнчин суралцагч
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийг нь

Бүрдүүлэх материал:

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
 • Эрх бүхий этгээдийн баталгаажуулсан холбогдох баримт бичиг, тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг, эх нь хоёулаа
 • хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд хувь тогтоосон комиссын шийдвэр
  3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг их, дээд сургуульд суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

Бүрдүүлэх материал:

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
 • Эрх бүхий этгээдийн баталгаажуулсан холбогдох баримт бичиг, тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг, эх нь хоёулаа
 • хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд хувь тогтоосон комиссын шийдвэр
  3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг их, дээд сургуульд суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

Шаардлага:

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд суралцдаг байх
 • Элсэгчийн ЭЕШ-ын оноо 600 болон түүнээс дээш байх
 • Бакалаврт суралцаж байгаа оюутны сүүлийн улирлын голч оноо 2.8 болон түүнээс дээш, магистр, докторын шатлалаар суралцаж байгаа суралцагчийн сүүлийн улирлын голч оноо 3.2 болон түүнээс дээш
 • Энэхүү журам нь сургуульд анх удаа бакалавр, магистр, докторын шатлалаар суралцаж байгаа оюутнууд хамрагдана.
 • Улиралд 10 болон түүнээс дээш кредитийн хичээл сонгосон байх
 • Ирээдүйн зорилготой, өөртөө итгэлтэй оюутан байх

‘Оюутны хөгжлийн зээл’-д хамрагдах оюутан дараах эрх, үүрэгтэй.

 • Өөрийн талаарх үнэн зөв, бодит байдалд нийцсэн бүрэн мэдээлэл өгнө.
 • Хувийн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нэн даруй сургалтын албанд мэдэгдэнэ.
 • Шилжсэн, хасагдсан, суралцах боломжгүй тохиолдолд 14 хоногийн дотор сургуулийнхаа сургалтын албанд мэдэгдэнэ.
 • Оюутан сургууль төгссөний дараа ажил эрхэлсний болон ирээдүйн бусад орлогоосоо зээлийн эргэн төлөлтийг бүрэн хариуцна.
 • Зээлийн гэрээний хугацааг дуусах хүртэлх хугацаанд зээлээ төлөх, ажилд орсон, ажлаа өөрчилсөн тохиолдолд энэ талаар мэдээллийг тухай бүр зээлийн санд мэдэгдэнэ.

Оюутны зээлд хамрагдахын давуу талууд

 • Зээлийн хүүгүй
 • Урт хугацаатай төлөгдөнө
 • Хамтран зээлдэгч шаардахгүй
 • Барьцаа шаардахгүй
 • Бүх шатны суралцагчид /Оройн анги хамаарахгүй/
 • Банкаар дамжихгүй

Монгол улсын хэмжээнд зарлагддаг тэтгэлэг хөтөлбөрүүд:

Монгол улсын хэмжээнд оюутан, суралцагчдад зориулсан гадаадын болон дотоодын, цаг үеийн холбогдолтой тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлагддаг ба тэтгэлэгүүдэд оюутан суралцагч та бүхэн идэвхтэй оролцож байна уу. Тогтмол зарлагддаг хөтөлбөрүүдээс доор дурдвал:

 • МУ-ын ерөнхийлөгчийн болон ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг: Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол, журмын дагуу/ болзол хангасан тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа 6 сар-д
 • Голомт болон Хаан банкны тэтгэлэг: Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/ болзол хангасан тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
 • Зориг сангийн тэтгэлэг: Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- 10-11 сард
 • Оюу толгойн тэтгэлэг: Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа -2 сар /намрын улирлын дүн гарсны дараа/
 • Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг: Сурлага болон нийгмийн идэвх оролцоо сайтай бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа-7-10 сар
 • Аймгуудын ЗДТГ, ИТХ-ын нэрэмжит тэтгэлэг: Сурлага болон нийгмийн идэвх сайтай бакалаврын суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа-4-10 сард зарлагдана.

Олон улсын тэтгэлэг хөтөлбөрүүд:

Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Монгол улсын иргэдийг хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу болон Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадын их, дээд сургууль, коллежид суралцуулдаг. Засгийн газрын тэтгэлэгтэй суралцуулах орон, сурах мэргэжлийн чиглэл, хүний тоо, шалгалтын хуваарь, сонгон шалгаруулах нөхцөлийг шалгалт эхлэхээс өмнө яамны вэб хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлдэг бөгөөд сонгон шалгаруулалттай холбогдох зарлал мэдээллийг шалгуулагчид хариуцдаг.

Тэтгэлэг зарлагддаг орнууд:

 • Чех – Зарлагдах хугацаа: 11-12 сард
 • Энэтхэг- Зарлагдах хугацаа: 1-2 сард
 • ОХУ- Зарлагдах хугацаа: 3 сард
 • Польш Унгар, Болгар Румын,Хорват- Зарлагдах хугацаа: 2-4 сард
 • БНХАУ, ӨМӨЗО-Зарлагдах хугацаа: 3-4 сард
 • Турк, Украин, Казакстан, Вьетнам, Лаос-Зарлагдах хугацаа: 4-5 сард
 • Куба, БНАСАУ-Зарлагдах хугацаа: 5-6 сард

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Өдрийн бакалаврын хөтөлбөрүүд

Гадаад хэлний орчуулга (Англи)*

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Хятад)*

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Япон)*

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос)*

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
Сэтгүүл зүй

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
Сэтгүүл зүй-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

4,593,450₮
Эдийн засаг

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Санхүү

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Нягтлан бодох бүртгэл

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Бизнесийн удирдлага

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Менежмент

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Маркетинг

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Худалдаа

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Худалдаа-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

4,674,750₮
Аялал жуулчлалын менежмент

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,004,200₮
Аялал жуулчлалын менежмент-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

4,431,300₮
Програм хангамж

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Физик

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
Програм хангамж (2+2 хөтөлбөр)***

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Физик

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

4,116,255₮
График дизайн

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Физик

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮
График дизайн (2+2 хөтөлбөр)****

ЭЕШ-1 – Математик, Гадаад хэл, Физик

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

4,116,255₮
Олон улсын харилцаа

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,247,650₮
Олон улсын харилцаа-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

4,674,750₮
Сэтгэл судлал

ЭЕШ-1 – Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ЭЕШ-2 – Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

3,166,350₮

Сургалтын төлбөр шилжүүлэх зааварчилгаа мэдээлэл

Оюутнууд төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

Төлбөр төлөхдөө регистрийн дугаар, мэргэжил, курс, овог нэрээ тодорхой бичих, тодорхойгүй бичсэн тохиолдолд ижил нэртэй өөр анги, курсын оюутны төлбөрт тооцогдох тохиолдол байдаг тул санхүүгийн албанд ирж тодруулах шаардлагатай.

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Бусад

Оюутнууд дипломын үнэ, томилолт буцаалт, тодорхойлолт, шалгалтын төлбөрийг тушаахдаа: регистрийн дугаар овог нэр оюутны код болон ‘гүйлгээний утга’ тодорхой бичих

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

Бакалавр орой

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Магистр доктор

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Бусад

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХИС оюутан боломжууд

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн оюутнуудад олгогддог боломжууд

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургууль өдөр оройн бакалавр, магистр,
хэрхэн ажил болон суралцах цагаа зохицуулах

Хэрхэн ажил болон суралцах цагаа зохицуулах вэ?

Та нэгэнт ажлынхаа хажуугаар суралцахаар шийдсэн бол өөрийн
ажлын хажуугаар суралцах

Ажлын хажуугаар сурахад юуг анхаарах вэ?

Ажлын хажуугаар мэргэжил дээшлүүлэн суралцах эсэхээ шийдэж чадахгүй