Зөвлөгөө

ЗӨВЛӨХ БАГШ

ХИС-д шинээр элсэн суралцаж буй суралцагч бүрт харьяа тэнхимээс зөвлөх багшийг томилох ба зөвлөх багш нь тухайн суралцагчийн зөвлөн чиглүүлэгч туслагч нь байх болно. Зөвлөх багшаасаа суралцагч та доорх тусламжуудыг авах боломжтой.

 • Ганцаарчилсан төлөвлөгөөгөө гаргах
 • Хичээл сонголтоо хийх
 • Сонгосон мэргэжлээрээ амжилттай суралцахад анхаарах зүйлсийнхээ талаар зөвлөгөө авах
 • Цагийн менежементээ сайжруулах хичээл шалгалт давтлага зэрэгтээ хэрхэн системтэй бэлдэх талаар зөвлөгөө авах
 • Хичээлээс гадуур өөрийн сонирхол ур чадвараа хөгжүүлэх ямар боломж байдаг талаар зөвлөлдөх
 • Бусад асуудлуудаа зөвлөлдөх өөрт хэрэгцээтэй тусламж чиглүүлгийг авах

ГАНЦААРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ганцаарчилсан төлөвлөгөө нь тухайн суралцагчийн цаашид суралцах хугацааны турш баримтлах хамгийн чухал бичиг баримт болно.

 • ХИС-ийн бүх түвшний сургалтад хамрагдах суралцагчид өөрийн суралцах хичээлийн жил, улирлуудад судлах хичээлүүдийн жагсаалтыг тэнхимээс өгсөн санал болгох төлөвлөгөөний дагуу зөвлөх багштай хамтран хийнэ. Бакалаврын зэрэг олгох сургалтын дан мэргэжлийн оюутнуудын нэг улирлын норматив хэмжээ нь 15 багц цаг, доод хэмжээ нь 12 багц цаг, дээд хэмжээ нь 18 багц цаг байна.
 • Давхар мэргэжлийн хөтөлбөрийн оюутнуудын хувьд нэг улирлын дээд хэмжээ нь 27 багц цаг байна.
 • Ямар нэг хичээл дээр хангалтгүй үнэлгээ авсан, судлаагүй орхисон хичээлийг нөхөн судлах зэрэг шалтгаанаар зөвлөх багштай хамтран ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-д өөрчлөлт оруулна.
 • Тухайн суралцагчийн ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-г зөвлөх багш сайтар хянаж, дахин боловсруулж, удирдлагын мэдээллийн системд баталгаажуулна.
 • Бүх түвшний сургалтад суралцагч, шинээр элсэгч болон шилжин суралцагч ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-г намрын улиралд 8-р сарын 15- 30-ны өдрүүдэд, хавар, намрын улирлын хичээл дууссанаас хойш 4 долоо хонгот багтаан шинэчилж, зөвлөх багшаар баталгаажуулж, түүнийгээ 1 хувь хэвлэж, зөвлөх багш болон суралцагч гарын үсэг зурж, харьяалагдах сургалтын албаны ажилтанд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.

ХӨТӨЛБӨР

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Солонгос)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Хятад)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Япон)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Компьютерийн сүлжээ

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Програм хангамж

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Сэтгэл судлал

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Менежмент

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

График дизайн

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Сэтгүүл зүй 032101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Олон улсын харилцаа 022204

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Эдийн засаг 031101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Санхүү 041201

1
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Нягтлан бодох бүртгэл 041101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Аялал жуулчлалын менежмент 041304

1
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Худалдаа 041601

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Бизнес удирдлага 041301

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Маркетинг 041404

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Хятад)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Гадаад хэлний орчуулга (Хятад)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Гадаад хэлний орчуулга (Англи)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Сэтгэл судлал E03130101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Олон улсын харилцаа 02220401

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Менежмент

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Маркетинг E04140101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Бизнесийн удирдлага

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Боловсролын удирдлага E01110102

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Мэдээллийн систем E04130101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Эдийн засаг E03110101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Хэл шинжлэл / Linguistics/ 02320201

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Олон улс, орон судлал F02220301

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Бизнесийн удирдлага F04130101

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Хэл шинжлэл F02320202

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

Төрийн удирдлага – F0413030

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ТЭТГЭЛЭГ БОЛОН ЗЭЭЛД ХАМРАГДАХ

НИЙТЛЭГ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Шинээр элсэгч нарт:

ХИС-ийн элсэлт авах хөтөлбөрүүдийн талаар хаанаас мэдээлэл авах вэ?

ХИС-ийн цахим хуудас, элсэлтийн цахим хуудас, вэбсайтын элсэлт булангуудаас мэдээлэл авах боломжтой. Мөн та манай вэбчатаас хөтөлбөрүүдийн мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцан сонголтоо хийх боломжтой.

Өөр бусад их дээд сургуульд суралцсан дүнг тооцуулж болох уу?

Суралцаж байсан хугацааны баталгаат тодорхойлолтоо авч ирж сонгосон хөтөлбөр дээр дүйцүүлэлт хийх бөгөөд тооцох боломжтой хичээл, багц цагийг тооцож зохих түвшинд шилжүүлэн суралцуулна. Хэрэв тухайн хөтөлбөрт элсэх ЭЕШ-ын оноо тохирч байвал өөр мэргэжлээр суралцаж байсан нь хамаарахгүй Та манай сургалтын зөвлөх, харьяа тэнхимтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх гадаад хэлний шалгалтын оноо хүчинтэй байгаа үед суралцах кредиттээ тооцуулж болох уу?

Та ХИС-ийн сургалтын журамд заасан Шууд тооцох шалгалтыг өгч тооцуулах боломжтой.

Сургалтын төлбөрийн мэдээллийг хаанаас авах вэ?

ХИС-ийн Санхүүгийн алба мөн ХИС-ийн суралцагч болсон тохиолдолд суралцагчийн вебийн төлбөр хэсэгт тодорхой заасан байгаа.

ХИС-д бүртгүүлхэд ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сарын/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 • Монгол хэл бичгийн шалгалтын батламж, ЭЕШ-ын батламж

Дээрх материалыг бүрдүүлэн өгсөн болон элсэгчийн батламжийн оноо нь ХИС- ийн шаардлагыг хангасан тохиолдолд элсэгчийн гэрээг байгуулж, суралцах эрхийн бичгийг олгодог.

Монголын бусад их дээд сургуулиас шилжин суралцах боломжтой юу? Ямар материал бүрдүүлэх вэ ?

Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулиас шилжин суралцах боломжтой бөгөөд ЭЕШ-ын шалгалт, босго оноо нийцэж “ХИС-ийн дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам”-ын шилжин суралцах заалтуудад нийцсэн байх шаардлагатай.

Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах боломжтой юу? Ямар материал бүрдүүлэх вэ?

Гадаадын их дээд сургуульд бакалаврын зэргийн хөтөлбөрөөр суралцаж байсан бол боломжтой.  ХИС-ийн дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журмын шилжин суралцах заалтуудад нийцсэн байх.

Суралцаж буй оюутанд:

Хэрвээ илүү багц цаг судлалсан бол яах вэ?

Хосоор суралцаж байгаад  дан ангид шилжиж  илүү хичээл судалсан бол өөрийн хүсэлтээр диплом дээр тооцуулж болно.

Хэрвээ хос мэргэжлээр суралцахаар шийдвэл хүсэлтээ хэзээ хаана өгөх вэ Тавигдах шалгуур юу байх вэ?

Мэргэжил сонголт дээрээ + Гадаад хэлний орчуулга 1-р түвшиндөө сонгох ёстой. Суралцах явцдаа давхар  хөтөлбөр нэмж сонгох бол  ХИС- ийн дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журмын 6.11 дэх хэсгийн заалтыг биелүүлсэн байх.

Анги дүүрсэн бол суудлаа нэмүүлж болох уу? Хаана хандах уу?

Дүүсэн эсэхийг СА-хянаж зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд суудлын тоо нэмнэ.

Төлбөрөө яаж төлөх вэ?

Ганцаарчилсан төлөвлөгөөний кредитийн дагуу нэг кредийн үнэлгээгээр тооцож хийнэ. Төлбөрийн нэмэхжлэх, төлбөртай холбоотой бүхий л мэдээлэл суралцагчийн өөрийн веб дээр байгаа.

Баталгаажуулсан хичээлээ цуцлаж болох уу?

Сургалт эхлээд 4 долоо хоногийн дотор боломжтой.

Сургууль дотроо шилжиж болох уу?

ЭЕШ-ын шалгалт, босго оноо нийцэж ХИС-ийн дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журмын шилжин суралцах заалтуудад нийцсэн байвал боломжтой.

Судлах хичээлийн саналаа хэзээ өгөх вэ?

Хичээлийн жил дуусахад 14 хоногт багтаан ГТ-нд өөрчлөлт оруулах бол зөвлөх багшид мэдэгдэж өөрчлөлт хийлгэнэ.

Цагийн ажилд хэрхэн зуучлуулж болох вэ? Хүсэлтээ хаана, хэнд өгөх вэ?

Суралцагчийн хөгжлийн төвд хандан хүсэлтээ өгч болно.