КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

Бидний тухай

Мэдээллийн технологийн хөгжлийн хурдыг даган энэхүү салбарт ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилготойгоор 2000 онд сургалтын цар хүрээг өргөтгөх явцад компьютер програм хангамжийн тэнхимийг шинээр байгуулж, харьяанд нь компьютерийн програм хангамж, мэдээллийн систем, график дизайн чиглэлээр бакалавр, магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Төгсөн гарч буй мэргэжилтний гадаад хэлний боловсролыг ажлын байрны шаардлагад нийцүүлэх үүднээс бүх мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг мэргэжлийн англи хэлний хөтөлбөртэй боловсруулсан нь бидний ялгарах онцлог юм.

Бид сургалтын уялдаа холбоог бэхжүүлэх, залгамж чанарыг хадгалах, сургалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны багтаамжийг өргөжүүлэх, шинжлэх ухаан хоорондын интеграцид түшиглэн прагматик чиглэлийг түлхүү хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлж ирлээ.

Багш нар

Санал болгож буй хөтөлбөрүүд

Програм хангамж (Бакалавр)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн

График дизайн (Бакалавр)

0
student
Бүртгэл эхэлсэн
Бүртгэл эхэлсэн