МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА

Танилцуулга

Мэдээллийн технологийн алба нь Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Захирлын №513 тоот тушаалаар 2014 оны 9-р сарын 09-ний өдөр байгуулагдсан. МТА нь ХИС-ийн салбар нэгжүүдтэй хамтран удирдлага, сургалтын орчинд инноваци, мэдээллийн технологи нэвтрүүлж, тасралтгүй хөгжүүлж, эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны их сургуулийг төлөвшүүлэхэд дэмжих зорилго тавин ажиллаж байна.

Албаны зорилтууд

 • Сургалтын орчинд оролцогч талуудад ажил үүргээ гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх аппликейшн болон вэб програмыг саадгүй нэвтрүүлэх
 • Салбар нэгжүүдэд технологийн шинэчлэлийн нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх
  Салбар нэгжүүдийн ажлын үүргийн уялдаа холбоог системийн түвшинд уян хатан байдлаар шийдэж, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх
 • Техник, технологийн шинэчлэлтийг цаг ямагт эрэн сурвалжилж,
  системүүддээ тусгаж, хэрэгжүүлэх
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлыг чандлан сахих
 • Боловсруулсан системүүдийн гарын авлага, түүнтэй холбоотой дүрэм журамд өөрчлөлт оруулах, мөрдлөгө болгох ажлыг зохион байгуулах.

Үйлчилгээ

 • Сургалтын чанар стандарт, багш суралцагчдын эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны ажил хийх таатай орчинг бүрдүүлхэд мэдээллийн системийн найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
 • Интернетийн холболт, сүлжээний зохион байгуулалт, камер болон дотуур утасны найдвартай ажиллагааг ханган, ажиллах орчныг бүрдүүлэх, серверийн техникийн зохион байгуулалт, хүчин чадал, нөөцийг үр ашигтай хуваарилалт хийх.
 • Серверийн хамгаалалт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, хэвийн ажиллах орчныг бүрдүүлэх.
 • Суралцагчдад humanities и-мэйл нээх, дотоод сүлжээний эрх тохируулах
 • Ажлын үнэмлэх болон оюутны үнэмлэх хэвлэх, олгох
 • Багш, ажиллалтнуудад humanities и-мэйл нээх, дотоод сүлжээний эрх тохируулах

Холбогдох дүрэм журам

1. Компьютерийн лабораторийн дотоод журам

2. Компьютер ашиглах мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

3. Зөөврийн компьютер ашиглах журам

4. Хөгжлийн лабораторийн журам

ХОЛБОО БАРИХ

Утас: +976-77111500 /130/
И-мэйл: info.tech.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 301/В/ тоот