2

Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль

Бидний тухай

Мэдээлэл, харилцаа  технологийн дэвшил нь өнөөгийн өдөр тутмын амьдралд асар их нөлөөлж байна. Тооцоолон бодох шийдлээр хангаж чадах техник, технологийг эзэмшсэн байх чадамжийг ямар ч ажлын байрны шаардлагын эхэнд тавьдаг болсноор барахгүй  энгийн хэрэглэгчдээс ч ийм зүйлийг шаардах болжээ.  Мэдээлэл, харилцааны менежментийн  сургууль нь мэдээллийн технологи, хэвлэл мэдээллийн технологи, инженерийн технологи болон сэтгүүл зүй дижитал сэтгүүл зүй чиглэслээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг.

Санал болгох хөтөлбөрүүд

Бакалавр

  • График дизайн 
  • Мэдээллийн систем 
  • Компьютерийн сүлжээ 
  • Сэтгүүл зүй

Магистр

  • Мэдээллийн систем 
  • Програм хангамж 
  • Сэтгүүл зүй

Доктор

  • Сэтгүүл зүй

Тэнхим

Компьютерийн ухааны тэнхим

Мэдээллийн технологийн хөгжлийн хурдцыг даган энэ зах зээлд ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилготойгоор 2000 онд сургалтын цар хүрээгээ өргөтгөх явцад компьютер програм хангамжийн тэнхимийг шинээр байгуулж, харьяанд нь “Компьютерийн програм хангамж”, мэдээллийн систем график дизайн чиглэлээр бакалавр, магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Төгсөн гарч буй мэргэжилтний гадаад хэлний боловсролыг ажлын байрны шаардлагад нийцүүлэх үүднээс бүх мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг мэргэжлийн англи хэлний хөтөлбөртэй боловсруулсан нь бидний ялгарах онцлог юм.

Сэтгүүл зүй медиа технологийн тэнхим

ХИС 1994 оноос Англи хэлний орчуулагч-сэтгүүлчийн мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн ба улмаар 2000 онд Сэтгүүл зүйн тэнхим байгуулагдсан юм. Байгуулагдсан цагаасаа хойш зах зээлд 500 гаруй мэргэжилтнийг бэлтгэн гаргасан ба манай төгсөгчид Монголын бүхий л хэвлэл мэдээллийн байгууллагад амжилттай ажиллаж байна. Тус тэнхимд МУСГЗ, доктор, профессор Д.Цэмбэл тэнхимийн эрхлэгчээр,  МУСГЗ, доктор, профессор До.Цэнджав  багшаар ажиллаж тэнхимийн сургалтыг чанаржуулах, суралцагчид өөрсдөө мэдлэг бүтээхэд идэвхтэй оролцох боломжийг бүрдүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулж байв.