medeelel_hariltsaa

МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

БИДНИЙ ТУХАЙ

Мэдээлэл, харилцаа  технологийн дэвшил нь өнөөгийн өдөр тутмын амьдралд асар их нөлөөлж байна. Тооцоолон бодох шийдлээр хангаж чадах техник, технологийг эзэмшсэн байх чадамжийг ямар ч ажлын байрны шаардлагын эхэнд тавьдаг болсноор барахгүй  энгийн хэрэглэгчдээс ч ийм зүйлийг шаардах болжээ.  Мэдээлэл, харилцааны менежментийн  сургууль нь мэдээллийн технологи, хэвлэл мэдээллийн технологи, инженерийн технологи болон сэтгүүл зүй, дижитал сэтгүүл зүй чиглэлээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг.

КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ МЕДИА ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

Судалгааны чиглэл

  МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААНЫ СУУРЬ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ

  МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ БОЛОВСРУУЛАХ

  ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ

  ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

  ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ПРОГРАММЧЛАЛ

Санал болгох хөтөлбөрүүд

Бакалавр

  • График дизайн 
  • Мэдээллийн систем 
  • Компьютерийн сүлжээ 
  • Сэтгүүл зүй

Магистр

  • Мэдээллийн систем 
  • Програм хангамж 
  • Сэтгүүл зүй

Доктор

  • Сэтгүүл зүй

Сургууль дээрх үйл явдал

No posts found.