НОМЫН САН

Танилцуулга

Бид 1979 онд Орос хэлний багшийн сургууль байгуулагдахад 1000 гаруй номтойгоор үүд хаалгаа нээснээс хойш өнөөг хүртэл уншигч оюутан суралцагчид, багш, судлаачдад үйлчилгээ үзүүлж байна.

Номын сан нь сургуулийн сургалт, хичээлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй уялдуулан фондын бүрдүүлэлтийг цаг тухайд нь зохион байгуулж ирсэний сацуу, ном сурах бичгээ шинжлэх ухааны ангиллын дагуу ангилан байршуулж, уншлага үйлчилгээний ажлыг номын сангийн стандартын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

Гадаад хэлний болон Нийгмийн ухааны нийт 120 суудалтай 2 танхимтай.

Нийгмийн ухааны номын сан нийгэм болон байгалийн ухааны бүх мэргэжлийн чиглэлийг хамарсан 14563 гаруй ном зохиол, сурах бичиг, судалгааны бүтээл бусад материалуудаар үйлчилж байна.

Гадаад хэлний номын сан 21890 ширхэг англи хэл, 8100 ширхэг орос хэл, 7325 ширхэг герман ба франц хэл, 1470 ширхэг дорно дахины, 4995 ширхэг япон, хятад, солонгос хэл дээрх ном сурах бичиг, CD, бусад материалуудаар үйлчилгээ үзүүүлж байна.

Магистр, докторуудын сургалт, судалгаа шинжилгээний ажил хийх боломжоор хангагдсан орчны дуу, чимээ тусгаарлалттай, интернетийн холболттой уншлагын танхим ажиллаж байна. Мөн номын сан нь олон улсын нээлттэй эхийн сангууд болон цахим каталогийн програмыг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.

Нэршил Чиглэл Линк
DOAJ /Directory of Open Access Journals/ Түүх, боловсрол, хэлшинжлэл, уран зохиол, технологи https://doaj.org/subjects
Scholarly Open Access Journals Нийгмийн ба улс төрийн шинжлэх ухаан, эдийн засаг, бизнес, менежмент, байгалийн ухаан https://www.omicsonline.org/scholarly-open-access-journals.php
Scientific Research an Academic Publisher /Open Access Library Journal/ Бизнес, эдийн засаг, физик, хими, математик, нийгмийн болон хүмүүнлэгийн ухаан, компьютерийн ухаан http://www.scirp.org/
Springer Open Хэлшинжлэл, боловсрол, бизнес, эдийн засаг, хүмүүнлэг, байгалийн ухаан, компьютерийн ухаан https://www.springeropen.com/
World Digital Library Түүх соёл судлал http://www.wdl.org/en/
Computer Vision Foundation open access Компьютерийн ухаан http://openaccess.thecvf.com
Theoretical Computer Science Open Access Articles Компьютерийн ухаан https://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science/open-access-articles
Cornell University Library Компьютерийн ухаан, байгалийн ухаан www.arxiv.org
Open Access Journals Search Engine (OAJSE) Компьютерийн ухаан, байгалийн ухаан, нийгмийн ухаан, боловсрол http://www.kkhsou.in/library/oajse/
Download Free Scientific Publications /хайлтын систем/ Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, байгалийн ухаан, нийгмийн болон хүмүүнлэг шинжлэх ухаан http://www.freefullpdf.com/

 

  • Олон улсын электрон номын санг ашиглах эрхийн тоог нэмэгдүүлнэ. Тухайн салбар сургууль, тэнхимүүд олон улсын мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.
  • Esan-цахим номтой хамтарч эхний ээлжинд монгол ном, бакалавр,магистр,докторын ажлуудыг цахим хэлбэрт оруулж цаашид гадаад номнууд шинээр бүх ном сурах бичгийг оруулах.
  • Цахим номын сангийн танхимтай болох.
  • Номын сангийн фэйсбүүк page хуудас хөгжүүлэх.

Номын сангийн электрон каталогийг энд дарж дараах хаягаар орж ашиглах боломжтой

ХОЛБОО БАРИХ

Утас: +976-77111500 /170/
И-мэйл: lib.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 101 тоот