Санхүүгийн Алба

Танилцуулга

ХИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 2-р сарын 24-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт шинэчлэгдэж "Эдийн засаг маркетингийн алба"-ыг “Санхүүгийн алба” нэртэй болгож өөрчилсөн.

Манай алба нь санхүүгийн менежментийг хөгжүүлэн, нөөцийг оновчтой, хэмнэлттэй, үр ашигтай хуваарилах зорилгын дор сургуулийн эдийн засгийн хувьд тогтвортой хөгжих, сургалтын орчныг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, дотоод, гадаад төлбөр тооцоо, сургалтын төлбөрийн бүртгэл, хөрөнгө бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэн нэгтгэж мэдээ, тайланг холбогдох газруудад цаг тухай бүрд нь тайлагнах ажлыг хариуцан ажилладаг.

Албаны зорилтууд

  • Сургуулийн эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх
  • Хүний нөөцийн болон, суралцагчдын эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бодлого хэрэгжүүлэх
  • Санхүүгийн нөөцийг суралцах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглүүлэх
  • Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангахад хувь нэмрээ оруулах
  • Санхүүгийн хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх
  • Орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх

Албаны байршил хаяг

ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 303 тоот

Е.ЭНХБАЯР

Албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Утас 77111500 /120/
Цахим шуудан finance.o@humanities.mn enkhbayar@humanities.mn
Хаяг Хичээлийн 1-р байр 303 тоот

Г.ОЮУНТУЯА

Ахлах нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Утас 77111500 /122/
Цахим шуудан oyuntuya.g@humanities.mn
Хаяг Хичээлийн 1-р байр 303 тоот

М.МӨНХЗУЛ

Цалингийн нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Утас 77111500 /122/
Цахим шуудан munkhzul.m@humanities.mn
Хаяг Хичээлийн 1-р байр 303 тоот

Ч.ГАНЧИМЭГ

Сургалтын төлбөр хариуцсан нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Утас 77111500 /121/
Цахим шуудан inance.o@humanities.mn ganchimeg.ch@humanities.mn
Хаяг Хичээлийн 1-р байр 303 тоот

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Хүний нөөцийг оновчтой төлөвлөн, зохион байгуулах

Шударга, нээлттэй сонгон шалгаруулалт

Хууль, эрх зүйд нийцсэн хөдөлмөрийн харилцаа

Ажилтнуудад зориулсан нийгмийн халамж, тэтгэмж, тусламж дэмжлэг

Өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын систем

Ажилтны бүртгэл, мэдээллийн сан зэрэг хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Багш, ажилтнуудыг хөгжүүлэх сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд

Карьер өсөх боломж, нөхцөл бүрдүүлэх

Гүйцэтгэлийн удирдлага

Сургалтын төлбөр шилжүүлэх зааварчилгаа мэдээлэл

Оюутнууд төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

Төлбөр төлөхдөө регистрийн дугаар, мэргэжил, курс, овог нэрээ тодорхой бичих, тодорхойгүй бичсэн тохиолдолд ижил нэртэй өөр анги, курсын оюутны төлбөрт тооцогдох тохиолдол байдаг тул санхүүгийн албанд ирж тодруулах шаардлагатай.

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Бусад

Оюутнууд дипломын үнэ, томилолт буцаалт, тодорхойлолт, шалгалтын төлбөрийг тушаахдаа: регистрийн дугаар овог нэр оюутны код болон ‘гүйлгээний утга’ тодорхой бичих

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

Бакалавр орой

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Магистр доктор

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Бусад

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

Бусад

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Холбогдох дүрэм журам

1. Гадаад иргэнийг суралцуулах журам

2. Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам

3. Магистрант, Докторантыг туслахаар ажиллуулах журам

4. Сургалтын төлбөр тооцооны журам