Судалгаа Инновацын Алба

Танилцуулга

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Хүний нөөцийн алба нь Захирлын 464 тоот тушаалаар 2015 оны 9-р сард байгуулагдсан. Тус алба нь хүний нөөцийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдүүлж, багш, ажилтнуудын өрсөлдөх чадвар, мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилготойгоор байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

Албаны зорилтууд

 • Ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих орчинг бүрдүүлэх
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн
  менежментийг шинэчлэх
 • Олон улсын мэргэжлийн стандарт, шаардлагыг хангасан шилдэг
  тэргүүний багш, судлаачдаар багшлах боловсон хүчнийг бэхжүүлэх
 • Цалин, урамшууллын системийг сайжруулж, үр бүтээлтэй ажиллах
  хөшүүргийг бий болгох
 • Ажилтнуудыг ур чадварыг дээшлүүлэх, процессыг сайжруулах
  замаар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

Албаны байршил хаяг

Д.Эрдэнэсүрэн

Тэнхмийн эрхлэгч

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • 1996 он, ГХДС солонгос хэлний багш, бакалавр
 • 1998 он, ХИС-д хэл шинжлэлийн магистр
 • 2005 он, Сөүл үндэсний их сургууль, боловсролын ухааны доктор (Ph.D)
Цахим шуудан ariun@humanities.mn
Хаяг 2-103 тоот
Судалгааны чиглэл: Онлайн сургалт, цахим сургалт
Заадаг хичээл
 • Хэлний онол 1
 • Боловсролын эрхзүй
 • Хэлний онол 2
 • Сонгон /мэргэжлийн/ Албан бичгийн орчуулга
 • Боловсрол судлал
 • Боловсролын үнэлгээ
 • Боловсролын төлөвлөлт
 • Боловсролын эдийн засаг

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Хүний нөөцийг оновчтой төлөвлөн, зохион байгуулах

Шударга, нээлттэй сонгон шалгаруулалт

Хууль, эрх зүйд нийцсэн хөдөлмөрийн харилцаа

Багш, ажилтнуудыг хөгжүүлэх сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд

Карьер өсөх боломж, нөхцөл бүрдүүлэх

Гүйцэтгэлийн удирдлага

Ажилтнуудад зориулсан нийгмийн халамж, тэтгэмж, тусламж дэмжлэг

Өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын систем

Ажилтны бүртгэл, мэдээллийн сан зэрэг хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Холбогдох дүрэм журам

1. Багш нарыг аттестатчилах журам

2. Багшийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

3. Багш сонгон шалгаруулж авах журам