СУДАЛГАА

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ӨГҮҮЛЭЛ

sudalgaani_ugvvlel

Н.Оюунцэцэг

Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн хөгжлийн чиг хандлага

Их дээд сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөгжил” онол, аргазүйн семинарт зориулсан хурлын эмхэтгэл 2017 №1, 10-17

sudalgaani_ugvvlel

Б.Мөнхтуяа

“Мэргэжлийн үг хэллэгийн толь бичиг судлалын асуудалд”

ШУА, МУИС, ХИС, МУБИС хамтран зохион байгуулсан “Европ Судлал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

sudalgaani_ugvvlel

Б.Мөнхтуяа

Мэргэжлийн үг хэллэгийн толь бичиг зохиох онол, арга зүйн асуудлууд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 25-38, 2017, ХИС- ийн хэвлэх цех ISBN: 978-99978- 0-895- 0

sudalgaani_ugvvlel

Б.Мөнхтуяа

“Корпуст суурилсан аргад тулгуурлан толь бичиг зохиох нь”

МУЭИС-ийн магистр, докторантуудын эрдэм шинжилгээний бичиг

sudalgaani_ugvvlel

Б.Дагиймаа

Хэл болон сэтгэлгээний хамаарлын коэффицэнтийг билингизмийн жишээн дээр тооцоолох нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

sudalgaani_ugvvlel

С.Хүрэлням

Effect of reciprocal teaching on metacognitive awareness of EFL students

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

sudalgaani_ugvvlel

Э.Ундраа

“Google Docs ашиглан бичих даалгаврын зохион байгуулалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, оюутны хамтран бичих чадварыг хөгжүүлэх нь”

МУИС-ийн Их Британи, Америк судлалын тэнхмээс эмхэтгэн гаргасан эрдэм шинжилгээний бичиг

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батцэцэг

Translation as bridge between cultures: The social role of translators in its historic context

Олон улсын хуралд тавьсан илтгэлийн эмхэтгэл

sudalgaani_ugvvlel

С.Хосбаяр

Эх зохиолын имплицит утгыг орчуулгад тооцон үзэх нь”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

sudalgaani_ugvvlel

П.Цэрэндаваа, Э.Ундрахбаяр

Хонин нугын зохилогч зүйл жижиг мэрэгчдийн тооны хэлбэлзэл амьдрах орчны сонголт”

ШУА-Биологийн Хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний бичиг УБ, 2016 он.

sudalgaani_ugvvlel

У.Хишигдалай

Монголын аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөөний өнөөгийн байдлын шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

У.Хишигдалай

Research results on the ranking evaluation of the Mongolian tourism Destination competitiveness

НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛД БАЙГАЛИЙН НӨХЦӨЛ, НУТАГДЭВСГЭРИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХАРГАЛЗАН ҮЗЭХ НЬ” олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурлын эмхэтгэл II боть. 201

sudalgaani_ugvvlel

Л.Бямбасүрэн

Ургамлын гарц болон ямаан сүргийн өсөлтийн хамаарал ба түүхий ноолуурын нийлүүлэлтийн функцийн үнэлгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Өдөр тутмын сонины терроризмын мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвпэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Өдөр тутмын сонины терроризмын мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвпэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Б.Жаргалмаа

Нийгмийн халамжийн бодлого

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Т.Энхсайхан

MACRS буюу зардал нөхөх хурдавчилсан систем

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батсуурь, Б.Галбадрах

Уул уурхайн салбарын хөдөө аж ахуйн салбарт үзүүлэх нөлөө

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Өдөр тутмын сонины терроризмын мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвпэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

Утааны тухай мэдээллийн үр нөлөө

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Б.Түвшинтөр

Эм, эмийн бүтээгдэхүүн, эмнэпгийн үйпчипгээний тепевизийн рекпамны ёс зүйн асуудап

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Б.Бат-Эрдэнэ

Опон нүүрний зургийг задпан япгах аргачпап

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Т.Долгорсүрэн

Том өгөгдлийн Боловсролын салбар дах хэрэгпээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улс, Евразийн эдийн засгийн холбооны хамтын ажиллагаа: Тэмүүлэл ба Сорилт»

“ОХУ, БНХАУ-2016” судалгааны уулзалтын эмхтгэл. УБ.: 2017, 57-71 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын аюулгүй байдлын  шинэ орчин: Сорилт ба Боломж»

“Монгол Улсын аюулгүй байдлын орчин-Батлан хамгаалах бодлого” эрдэм шинжилгээний  хурлын эмхтгэл. УБ.: 2017, 37-48 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ»

“Аюулгүй байдлын онол, практикийн тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт ХСИХ- ийн Удирдлагын академиас зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ., 2016.12.14.

sudalgaani_ugvvlel

Б.Майцэцэг

Трампийн популизм ба төрт улсын сэргэлт”

МУИС-ийн Гадаад хэлний дээд сургууль, ШУА-ын Олон улс судлалын хүрээлэнгийн хамтарсан “Монгол дахь Америк, Их Британи судлал” ЭШ-ний хурлын эмхтгэл болох “National conference BRITISH&AMERICAN STUDIES 2016”. УБ.: 2016

sudalgaani_ugvvlel

Б.Майцэцэг

“АНУ-ын ЗХА дахь бодлого ба Монгол- Америкийн харилцаа”

Монгол -Америкийн нийгэмлэг, ШУА-ийн ОУХ-ны хүрээлэн хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. УБ.: 2017

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Оюутны хэл ярианы чадварыг туршин судалсан нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

sudalgaani_ugvvlel

Б.Оюунцэцэг

Ёс суртахууны боловсрол дахь ур чадвар ба үнэт чанарын талаарх эргэцүүлэл

МУИС, МУБИС, ШУТИС- ийн хамтран зохион байгуулсан “Монгол дахь ёс суртахууны боловсрол: уламжлал, шинэчлэл” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ.: 2016.12 .13, 107-111 дэх тал

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

sudalgaani_ugvvlel

Н.Оюунцэцэг

ESP Curriculum Design in Tertiary Education of Mongolia

“Хавсарга хэл шинжлэл” – ЭШ-ний бичиг 2017. №11 /51-57/ ISBN: 97899973-8-4 (Англи хэлээр)

sudalgaani_ugvvlel

С.Хүрэлням

Peer assistance in spoken English by EFL students

ELTAMсонин, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Б.Мөнхтуяа

Мэргэжлийн үг хэллэгийн толь бичиг зохиох онол, арга зүйн асуудлууд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 25-38, 2017, ХИС- ийн хэвлэх цех ISBN: 978-99978- 0-895- 0

sudalgaani_ugvvlel

Ж.Мөнхбилэг

MUSE ахлах ангийн сурагчдын хөтөлбөр

Монголын Англи хэлний холбооноос эрхлэн гаргадаг сонин, 2017

sudalgaani_ugvvlel

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Кунз хийгээд Сажа Бандида Гунгаажанцан нарын багшийн тухай сургаал номлол өнөөгийн боловсролын салбарт үнэ цэнэтэй болох нь”

МУИС-ийн дэргэдэх Кунзын Институтээс эрхлэн гаргадаг “Монголын Хятад Судлал” сэтгүүл, 2017

sudalgaani_ugvvlel

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Хятад орноо бурхны шашин дэлгэрсэн түүх”

18-р зуунд амьдарч асан, манж, төвд, хятад, монгол дөрвөн хэлнээ нэвтэрхий Үзэмчин Гүн Гомбожав хэмээх их гүүшийн номыг Хятад хэлнээс монгол хэлнээ хөрвүүлэн хэвлүүлсэн. Хэвлэлийн хуудас 12.3. 2016 он. Соёмбо принтинг

sudalgaani_ugvvlel

Б.Оюунчимэг

“Хятад хэлний заах аргазүй: өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй”

Отгонтэнгэр Их сургууль, Тайванийн Мин Чуаний Их сургууль хамтран зохион байгуулдаг “Хятад хэлний заах аргазүйн олон улсын Х форум

sudalgaani_ugvvlel

Н.Ариунжаргал

Жижиг бизнесийн байгууллага зах зээлд шинээр санал болгох бүтээгдэхүүнээ хэрхэн олох вэ

“Marketing today” сэтгүүлд 2017 оны 5 сар

sudalgaani_ugvvlel

Ш.Мөнгөнсүх,

Г.Махгал

Сурган хүмүүжүүлэх ухааны сэтгэл судлал дахь магадлалын  нэгэн бодлого ба алтан харьцаа

МУИС-ийн “Боловсрол судлал” сэтгүүл, 2017

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Олон улсын реклам ба дэлхий нийтийн хэрэглэгчдийн соёл”.

МУИС. ЭШБ. 2016. №17/457/

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ХМХ-ээр тусгаж буй байдал”

МУИС. ЭШБ. 2016. №17/457/

sudalgaani_ugvvlel

Б.Түвшинтөр

“Хийжүүпсэн ундааны зар сурталчилгааны ёс зүйт байдлыг TARES зарчмаар үнэпэх нь”

МУИС. ЭШБ. 2016. №17/457/

sudalgaani_ugvvlel

С.Батчимэг

Монголын гар утас хэрэглэгчдийн интернэтийн үйлчилгээнд хандах хандлагыг судлах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Ж.Очирбат,С.Батчимэг

Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг боловсруулах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех ISBN: 978-99978- 0-8950

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: нэр томьёоны гарал үүсэл»

“Pax Mongolia” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, 2017, Vol.3 №1 (6) 101-108 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Дэлхийн шинэ дэг журам ба Олон улсын харилцаа: Судалгаа, дүн шинжилгээ»

“Олон улс судлал” сэтгүүл. шУа, ОУХХ, 2017, №1, 45-66 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Гадаад Монголыг хариуцсан АНУ-ын анхны суурин консул Самуэл Сокобин»

“Pax Mongolia” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, 2017, Vol.3 №1 (6) 116-146 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Тайванийн гадаад харилцаа»

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи, 2017, №1(37)52-60 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«ОУВС ба Монгол Улс»

“Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, МУИС, ОУХНУС, 2017, №1/33 (459)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Геополитикийн орчны өөрчлөлт ба Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын парадигм»

“Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, МУИС, ОУХНУС, 2017, №1/33 (459)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын “гуравдагч хөршийн бодлого ба Цөмийн зэвсгээс ангид Монгол Улсын статусын харилцан хамаарал»

“Стратегийн судалгаа” сэтгүүл. ҮАБЗ, ССХ, 2017, №2

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын гадаад бодлогын парадигм ба зангилаа асуудал»

“Pax Mongolica” ШУА, ОУХХ, Vol. 2, 2016 №3 (5) 15-35 дахь тал, ISBN: 2411-572X

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Даяаршил ба Монгол Улсын гадаад бодлогын зангилаа асуудал»

Засгийн газрын дэргэдэх Удирдлагын академийн хэлэлцүүлэгт тавьсан илтгэл. УБ., 2016.10.21

sudalgaani_ugvvlel

Б.Оюунцэцэг

Хироикэ Чикүрогийн “Ёс суртахууны судалгааны бүтээл” дэхь сэтгэлийн чиг хандлагын талаар эргэцүүлэх нь

Ёс суртахууны хүрээлэн “Ёс суртахууны боловсрол” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. УБ.: 2016.11.15, № 77, 113 дахь тал

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

sudalgaani_ugvvlel

Б.Санжаа

С.Батчимэг

Visual based object and face recognition control of a UAV using wi-fi camera system

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 281-295, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Б.Санжаа

С.Батчимэг

Дрон дээр суурилсан хүний нүүр илэрүүлэх систем

Хүрэл тогоот 2015

sudalgaani_ugvvlel

Б.Бат-Эрдэнэ

Нүүр хувирал таних мобайл системийн хөгжүүлэлт.

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 255-259, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа,

Б.Түвшинтөр

“Хийжүүпсэн ундааны ёс зүйт байдпыг TARES зарчмаар үнэлэх нь”

ХИС-ийн Багш нарын эрдэм шинжипгээний бага хурал, 2016.04 сар

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иогэпийн тухай ХМХд тусгаж буй байдал”

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:245-254, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Э.Ундраа

Гадаад хэпний сургаптанд дижитап технопогийн хэрэгпээг нэвтрүүпэхэд нөпөөпөххүчинзүйпс

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:94-100, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Б. Мөнхтуяа

Техникийн нэр томьёонд үзүүлэх инновацийн нөлөөлөл

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:33-41, 2016

sudalgaani_ugvvlel

С. Батбаяр, Ш.Лхамсүрэн

Сургапт, судапгаа бопон туршиптын грид системийн дэд бүтэц

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:42-47, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Н.Оюунцэцэг

The key issues in ESP curriculum design

The key issues in ESP curriculum design

sudalgaani_ugvvlel

B.Dagiimaa,

P.Myagmarjargal

Effect of bilingualism on inhibitory Control and working memory’

ШУТИС 2016

sudalgaani_ugvvlel

С. Хүрэлням

“Role of metacognitive knowledge in English writing”

Англи хэлний багш нарын холбооноос эрхлэн гаргадаг ELTAM сонины 2016 оны 1-р сарын дугаарт илтгэл

sudalgaani_ugvvlel

Л.Тэрбиш

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“ХубилайСэцэнхааны ДишриПагваламЛодой жанцанысайхизохионг уй” хамтарсан илтгэл

Хубилай Сэцэн хаан ба Монголын Юань улс сэтгүүл, 2015, МУ ШУА ТүүхийнАрхеологийнхүрэ элэн, х.х53.0

sudalgaani_ugvvlel

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Нангиададдээдийнно

мдэлгэрсэнтүүхээс”

“МонголынХятадСудлал”

МУИС, Кунзын Институт, индекс ISSN:2313-6162. 2016 оны 7 сард хэвлэгдэнэ

sudalgaani_ugvvlel

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Кунз болон Саж бандида Гунгаажалцаны боловсролын үзэл баримтлалын харьцуулсан судалгаа”

(“Талын торгоны замын хятад судлал”олонулсын ЭШ анхдугаархурал), 2016.05.21. МУИС, Кунзын Институт, УБ хот.

sudalgaani_ugvvlel

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Хубилай хаан болон Догон Пагбалам Лодойжанцаны харилцааны зарим асуудалд”

Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

sudalgaani_ugvvlel

Т.Чулуун-Эрдэнэ

Кунзын “шүүмжлэл өгүүлэл” ном дахь багшийн тухай сургаал номлол ба түүний өнөөгийн боловсролын салбар дахь үнэ цэнэ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 108-117, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Д.Эрдэнэсүрэн

“Монгол дахь их дээд сургуулиудын солонгос хэлний сургалтан дахь дижитал хэрэглэгдэхүүний хэрэглээ”

Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

sudalgaani_ugvvlel

Д.Эрдэнэсүрэн

Процесс голчтлмон аргаар унших хичээлийг заах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:125-128, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Б.Батсайхан

“Монгол Япон сэтгэлгээний ялгаа хэлэнд тусгалаа олсон нь”

Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

sudalgaani_ugvvlel

Л.Сүрэнбаатар

“Экологийн боловсролын хөгжлийн олон улсын чиг хандлага”

Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

sudalgaani_ugvvlel

Б.Оюунчимэг

Хятад хэлний “Ье1″үсэгтэй өгүүлбэрийг монгол оюутанд заах асуудлаар

Отгонтэнгэр их сургууль, The 9th Taiwan-Mongolia International Forum on Teaching Chinese as a Second Language& 6th Chinese Speech Contest Отгонтэнгэр их сургууль, 2016.03.18

sudalgaani_ugvvlel

Б.Оюунчимэг

Хятад хэлний “Ьа”үсэгтэй өгүүлбэрий нбүтэц, утгазүйн хэдэн асуудал

МУИС-ийн Кунзын Институт Монголын хятад судлал сэтгүүл 0.2х.х.

sudalgaani_ugvvlel

Б. Болормаа

“Технологи ашиглан гадаад хэл сурах, сургах үйл”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:48-57, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Б.Одгэрэл

针对蒙古学生的汉语词汇教学策略研究

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:118-124, 2016

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Байнга төвийг сахих үйл ба Монгол Улсын гадаад бодлогын сорилт»-“Монгол Улс байнга төвийг үл сахих нь

ХИС, ОУХНСС, УБ., 2016, 3-34 дэх тал, ISBN 999733618-6

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

АНУ-ын дэд Ерөнхийлөгч Хенри А.Уоллесын Гадаад Монгол дахь томилолт, үр дүн

Дэлхийн II дайны ялалт ба БНМАУ-ын тусгаар тогтнол” УБ., 2016, 44-63 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Олон туйлт дэлхийн шинэ бодлогод дасан зохицох нь: Байнга төвийг үл сахих уир шалтгаан

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:159-169, 2016

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Олон нийтийн сүлжээний сувгуудыг ашиглан хувь хүний брэнд бий болгох нь”.

“Сэтгүүл зүй” МУИС-ийн ЭШБ, 2015. №16 (438)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Балдорж”-ийн тунхагласан сурвалжлагын шинэ цагийн төлөөлөгчийн тухайд”, Орчин үеийн Монголын сэтгүүл зүйн төлөв, хандлага. /Балдорж шагналт сэтгүүл зүйн шилдэг бүтээлийн жишээн дээр/.

СУИС, Балдорж сан Онол практикийн бага хурал. 2015-12-14. /Эмхтгэл хэвлэгдсэн/

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

“Опон улсын сэдвийн бүтэц, агуулгад хийсэн судалгаа”

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг “Сэтгүүл зүй” . 2015

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

“БАЛДОРЖ шагналт телевизийн бүтээлд хийсэн шүүмж”

МУСУИС, “Бапдорж” сангийн хамтарсан “Орчин үеийн Монгопын сэтгүүп зүйн төлөв хандпага” оноп практикийн хурлын эмхтгэп. УБ., 2015

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа, эдийн засгийн хориг ба аюулгүй байдал

Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. 2015 №3, Үндэсний тагнуулын академи. ISSN2218-0354

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Нийт хүн төрөлхтний хамтын үнэт зүйлсийн тухайд бодрол

Стратегийн судлал” сэтгүүл. 2015 №4, ҮАБЗ, ССХ 60-69 дэх тал ISSN 2312-9670

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой

Зууны мэдээ” сонин. 2015.11.09 №224 (5150)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой: Төвийг үл сахих нь

Шинжлэх ухааны амьдрал” сэтгүүл. 2015. №4, 9-22 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Mongolia’s “Third Neighbor” Policy: Nature and Purpose»- “World Affairs

SIRPA, National University of Mongolia, 2015 №2/31 (437) pp. 44-51 ISBN 2308-9040

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Дижитал эдийн засгийн парадигм: Хөгжлийн шинэ чиг хандлага

Pax Mongolica” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, Vol.2 2016 №1 ISSN 2411-572X pp. 43-56

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«АСЕМ ба Монгол Улс»

“Pax Mongolica” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, Vol.2 2016 №2 ISSN 2411-572X pp. 51-61 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Гурвалжин»

The Economist. №1 2016,

p.68

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Цахим эдийн засаг»

The Economist. №3 2016 рр. 42-43

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Олон улсын харилцаан дахь торгоны их зам ба орчин үе»

Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №1 (33) 65-72 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын байнга төвийг сахих санаачилга ба хоёр хөршийн хандлага»

“ОХУ, БНХАУ-2015” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. 2016.04.29. Үндэсний тагнуулын академи. УБ., 2016, 57-71 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«1920-иод онд Монгол, Францын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны үндэс суурь тавигдсан нь»

“Герман, Францад суралцсан анхны монголчууд: 1926-1930 он” ГХЯ, Дипломатын академи, БСШУЯ, Монгол-Германы гүүр, Монгол, Францын нийгэмлэгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл.

2016.05.11

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм: Гурван хөршийн саммитын

8механизмын э9рхзүйн үндэс тавигдсан нь»  хурлын эмхтгэл. УБ., 2016.05.25, 6-13 дахь тал

“Олон улсын эрхзүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа” сэдэвт МУИС, ҮТА, Хуульзүйн үндэсний хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийн талаарх их гүрнүүдийн байр суурь»

“Зүүн хойд Азийн стратегийн орчны өөрчлөлт: Солонгосын хойгийн хэтийн төлөв” эрдэм шинжилгээний семинарын эмхтгэл. УБ., 2016.05.26

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Тайванийн гадаад харилцаа:

Улаанбаатар-Т айбэйн харилцааны онцлог»

“Стратегийн судлал” сэтгүүл, ҮАБЗ, ССХ, 2016 №2 46-58 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол, Орос, Хятадын гурвалжин ба АНУ»

Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №2 (34)

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Монгол оюутны сурах хандлагын хэв шинж.

МУИС.Социологи /эрдэм шинжилгээний бичиг/ 2016 №10 /444/

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Оюутны мэдлэг бүтээх чадварыг тэдний ой тогтоолттой нь харьцуулан судалсан нь

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 73-82

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Фукидидын “Пелопонессийн дайны түүх” ба улс төрийн реализм

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 145-158

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батсуурь

Л.Бямбасүрэн

Аялал зуучлалын салбарын УБ хотын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 177-198

sudalgaani_ugvvlel

Н.Ариунжаргал

Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг тодорхойлох онол, арга зүйн асуудлууд

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 177-198

sudalgaani_ugvvlel

У.Хишигдалай

“Монголын зорин очих газрын өрсөлдөх чадварын эрэмбийн үнэлгээ”

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 224-236

sudalgaani_ugvvlel

Б.Хишигтогтох

Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 237-244

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

/2014-2015 оны хичээлийн жил/

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Model curricula for Mongolian journalism education: its vision and reforms in the new, democratic period”

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын “мэдээллийн технологи ба хэвлэл мэдээлэл” салбар хуралдаанд  постер илтгэл 2014-11-14

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

Сэтгүүл зүйн боловсролын шинэ хандлага, боломж бололцоо

Монголын сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд сэдэвт Сэтгүүл зүй судлаачдын үндэсний III симпозиум. илтгэлийн эмхэтгэл 2015 №3

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Бүтээгдэхүүн байршуулалт рекламны нэг төрөл болох нь”.

“Монголын зар сурталчилгааны өнөөгийн байдал, хөгжил” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2014-10-15 Зохиомж ДС

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

Орчин үеийн экологийн сэтгүүл зүйн асуудлууд

Монголын сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд сэдэвт Сэтгүүл зүй судлаачдын үндэсний III симпозиум. 2015 №3

sudalgaani_ugvvlel

Б.Санжаа

С.Батчимэг

IP камерт тулгуурласан иргэний хамгаалалтын систем

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 217-223, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Б.Буяндэлгэр

Боловсролын байгууллагын мэдэллийн нэгдмэл орчны давуу талууд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 213-216, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Б.Бат-Эрдэнэ

Active shape modelbased facialexpression recognition system

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 208-212, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Б.Галбадрах

Монгол улсын эдийн засаг дах Голланд өвчний шинж тэмдэг

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 172-181, 2015

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

“Гадаад бодлогын шийдвэр гаргалт ба төрийн албаны мерит зарчим”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 138-149, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Б. Майцэцэг

Хойд Солонгосын талаар Японы баримталж буй бодлого, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 125-133, 2015

sudalgaani_ugvvlel

С. Оюундэлгэр

“Монгол Улсын олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэх арга зам”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 150-152, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Д.Мөнхтуяа

“Валютын ханшны бодлогын гадаад худалдаан үзүүлэх нөлөө”-“Шинжлэх ухааны

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 134-137, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Д.Нарантуяа

“Цаг тооллыг илэрхийлэх зарим үг хэллэг”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 18-21,2015

sudalgaani_ugvvlel

Д.Нарантуяа

“Франц-Монгол хэлэнд цаг тооллыг илэрхийлэх үг хэллэгийг харьцуулсан судалгаа”

МУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд

sudalgaani_ugvvlel

Д.Цэеэрэгзэн

“Антропологи хэл шинжлэл ба утга”

СЭЗДС-ийн ЭШХ-н бүтээлийн эмхтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Д.Цэеэрэгзэн

“Хэл соёл ба орчуулга”

СЭЗДС-ийн ЭШХ-н бүтээлийн эмхтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Н. Оюунцэцэг

Монгол улсын дээд боловсролын салбарт хөтөлбөрийн удирдлагын оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлэх асуудалд

Монголын Боловсрол- Инноваци сэтгүүл, 2015 № 1

sudalgaani_ugvvlel

Н. Оюунцэцэг

Монгол улсын их, дээд сургуулиуд хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд сонгох сургалтыг зохион байгуулахад анхаарах зарим 8асуудал“Modem directions for ESP pedagogy

Монголын Боловсрол- Инноваци сэтгүүл 2015 № 2 Англи хэлний багш нарын олон улсын 4-р хурал, 2014 оны 10-р

sudalgaani_ugvvlel

Ш. Лхамсүрэн

“Робот техикийн хөтөлбөрийг туршсан туршилт”

“Шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүйн асуудлууд” сэдэвт ХИС-н ЭШХ, 2015.04.15-17 ММТ-2015, “” сэдэвт ЭШХ, УБ,2015

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Оюутны сурах сонирхлыг судалсан нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 69-75, 2015

sudalgaani_ugvvlel

Т.Алтанцэцэг

Нобелийн шагналт зохиолч Х.Хессегийн “Сиддхартха” зохиолын орчуулганд тохиолдсон бэрхшээл, хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Т.Алтанцэцэг

“Pouvoir” үйл үгийн баймж утга, монгол орчуулга

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Т.Алтанцэцэг

Муур ямар хүн бэ ?

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Б. Чулуундорж /академич/, Д. Нямсүрэн

“Vector-based approach to verbal cognition”

ХИС-ийн 35 жилийн ойн ЭШ-ний бичиг, ЭШ-ний сэтгүүл

sudalgaani_ugvvlel

Б. Дагиймаа

“Effect of bilingualism on inhibitory control and working memory”

ХИС-ийн 35 жилийн ойн ЭШ-ний бичиг, МУБИС- ийн ЭШ-ний хэвлэл

sudalgaani_ugvvlel

Д.Цэеэрэгзэн

“Хэл соёл ба орчуулгын талаар зарим ажиглалт

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Х.Наранчимэг

“Das Lebensrad in Sprichwortern”

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Т.Төрбат

Автомат орчуулга ба төрөлх хэлний мэдээний сангийн байгууламж

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

С.Хосбаяр

Өвөрмөц хэлцийн орчуулгын асуудалд

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Г. Цэвэлсүрэн

“Монголын нууц товчоо”-ны франц орчуулгын тухай

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Б.Чулуундорж

Орчуулгын утга зүй

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

sudalgaani_ugvvlel

Б.Чулуундорж

Орчуулгад олны утгыг илэрхийлэх нь

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

/2014-2015 оны хичээлийн жил/

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Олон нийтийн сүлжээний сувгуудыг ашиглан хувь хүний брэнд бий болгох нь”.

“Сэтгүүл зүй” МУИС-ийн ЭШБ, 2015. №16 (438)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Балдорж”-ийн тунхагласан сурвалжлагын шинэ цагийн төлөөлөгчийн тухайд”, Орчин үеийн Монголын сэтгүүл зүйн төлөв, хандлага. /Балдорж шагналт сэтгүүл зүйн шилдэг бүтээлийн жишээн дээр/.

СУИС, Балдорж сан Онол практикийн бага хурал. 2015-12-14. /Эмхтгэл хэвлэгдсэн/

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

“Опон улсын сэдвийн бүтэц, агуулгад хийсэн судалгаа”

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг “Сэтгүүл зүй” . 2015

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

“БАЛДОРЖ шагналт телевизийн бүтээлд хийсэн шүүмж”

МУСУИС, “Бапдорж” сангийн хамтарсан “Орчин үеийн Монгопын сэтгүүп зүйн төлөв хандпага” оноп практикийн хурлын эмхтгэп. УБ., 2015

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа, эдийн засгийн хориг ба аюулгүй байдал

Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. 2015 №3, Үндэсний тагнуулын академи. ISSN2218-0354

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Нийт хүн төрөлхтний хамтын үнэт зүйлсийн тухайд бодрол

Стратегийн судлал” сэтгүүл. 2015 №4, ҮАБЗ, ССХ 60-69 дэх тал ISSN 2312-9670

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой

Зууны мэдээ” сонин. 2015.11.09 №224 (5150)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой: Төвийг үл сахих нь

Шинжлэх ухааны амьдрал” сэтгүүл. 2015. №4, 9-22 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Mongolia’s “Third Neighbor” Policy: Nature and Purpose»- “World Affairs

SIRPA, National University of Mongolia, 2015 №2/31 (437) pp. 44-51 ISBN 2308-9040

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Дижитал эдийн засгийн парадигм: Хөгжлийн шинэ чиг хандлага

Pax Mongolica” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, Vol.2 2016 №1 ISSN 2411-572X pp. 43-56

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«АСЕМ ба Монгол Улс»

“Pax Mongolica” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, Vol.2 2016 №2 ISSN 2411-572X pp. 51-61 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Гурвалжин»

The Economist. №1 2016, p.68

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Цахим эдийн засаг»

The Economist. №3 2016 рр. 42-43

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Олон улсын харилцаан дахь торгоны их зам ба орчин үе»

Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №1 (33) 65-72 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын байнга төвийг сахих санаачилга ба хоёр хөршийн хандлага»

“ОХУ, БНХАУ-2015” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. 2016.04.29. Үндэсний тагнуулын академи. УБ., 2016, 57-71 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«1920-иод онд Монгол, Францын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны үндэс суурь тавигдсан нь»

“Герман, Францад суралцсан анхны монголчууд: 1926-1930 он” ГХЯ, Дипломатын академи, БСШУЯ, Монгол-Германы гүүр, Монгол, Францын нийгэмлэгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. 2016.05.11

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм: Гурван хөршийн саммитын 8механизмын э9рхзүйн үндэс тавигдсан нь» хурлын эмхтгэл. УБ., 2016.05.25, 6-13 дахь тал

“Олон улсын эрхзүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа” сэдэвт МУИС, ҮТА, Хуульзүйн үндэсний хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийн талаарх их гүрнүүдийн байр суурь»

“Зүүн хойд Азийн стратегийн орчны өөрчлөлт: Солонгосын хойгийн хэтийн төлөв” эрдэм шинжилгээний семинарын эмхтгэл. УБ., 2016.05.26

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Тайванийн гадаад харилцаа: Улаанбаатар-Т айбэйн харилцааны онцлог»

“Стратегийн судлал” сэтгүүл, ҮАБЗ, ССХ, 2016 №2 46-58 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

«Монгол, Орос, Хятадын гурвалжин ба АНУ»

Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №2 (34)

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Монгол оюутны сурах хандлагын хэв шинж.

МУИС.Социологи /эрдэм шинжилгээний бичиг/ 2016 №10 /444/

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Оюутны мэдлэг бүтээх чадварыг тэдний ой тогтоолттой нь харьцуулан судалсан нь

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 73-82

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Фукидидын “Пелопонессийн дайны түүх” ба улс төрийн реализм

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 145-158

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батсуурь

Л.Бямбасүрэн

Аялал зуучлалын салбарын УБ хотын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 177-198

sudalgaani_ugvvlel

Н.Ариунжаргал

Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг тодорхойлох онол, арга зүйн асуудлууд

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 177-198

sudalgaani_ugvvlel

У.Хишигдалай

“Монголын зорин очих газрын өрсөлдөх чадварын эрэмбийн үнэлгээ”

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 224-236

sudalgaani_ugvvlel

Б.Хишигтогтох

Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

ХИС, ЭШБ №17, 2016, 237-244

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

sudalgaani_ugvvlel

Б.Болормаа

Монгол, Герман харилцагчдын соёл хоорондын харилцааны чухал талууд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 57-64, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Лхагвасүрэн

Осуществление гностической функции преподавателя РКИ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 70-72, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Лхамсүрэн.Ш

ШУТИМ боловсролыг робот техникийн сургалтаар дамжуулан олгох нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 47-52, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Б.Мөнхтуяа

“Оюу-толгойн гэрээ” халз мэтгэлцээний метадискурсийн маркеруудын хэрэглээг судлах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 73-77, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батжаргал

Монголын үндэсний болон гадаад дунд сургуулийн сурах бичиг дэх англи хэлний хэлэхүйн үйлдлийг харьцуулсан судалгаа

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 53-56, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Хонгорзул

Сонины мэдээллийн дискурс дэх “Төр бол хүн” метафорын анализ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 120-124, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Хонгорзул

Эдийн засаг, бизнесийн мэргэжлийн хэний орчуулгын хүндрэлүүд, даван туулах арга зам, заах аргын асуудалд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 125-130, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Ц.Пүрэвсүрэн

Монгол хүн судлал

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 111-115, 2014

sudalgaani_ugvvlel

М.Азжаргал

Монго, хятадын боловсролын системийн

харьцуулсан судалгаа

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 14-19, 2014

sudalgaani_ugvvlel

С.Оюунчимэг,

Ц.Цэен-Ойдов

Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 103-110, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Б.Арваазана,

Д.Нармандах

Монгол суралцагчдын англи хэлний авианы дуудлагыг компьютерийн технологи ашиглан сайжруулах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 20-27, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Ч.Зэгиймаа,

О.Батдолгор,

Б.Оюун-Эрдэнэ

Монгол улсын хэлний хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудалд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 65-69, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Оюутны сурах чадварын талаарх судалгаа

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 83-87, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Аюулгүй байдлын орчин үеийн үзэл баримтлалыг шинэ чиг хандлагын дүн шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 266-273, 2014

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Гадаад бодлогын нэгдмэл, залгамж чанарыг хадгалах нь монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал хүчин зүйл болох нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 255-261, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Б.Майцэцэг

Даяаршлын эрин дэх ОУ-ын аюулгүй байдлын асуудлууд

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 240-244, 2014

sudalgaani_ugvvlel

С.Оюундэлгэр

Монгол улсын баялгийн сангийн менежментийг боловсронгуй болгох нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 262-265, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Мөнхтуяа

Компаниудын маркетингийн газар зүйг ашиглахын ач холбогдол

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 251-254, 2014

sudalgaani_ugvvlel

П. Цэрэндаваа

Morphological variation of introduced species: The case of Reed vole (Micmtus fortis)in West Khentey Mountains, Mongolia

Х ИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 216-225, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Э. Далантай

A study on manager’s leadership approaches on mongolian services industry

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 168-176, 2014

sudalgaani_ugvvlel

П.Анар

A study on manager’s innovation approaches on mongolian manufacturing industry

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 131-138, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Б.Бадамгарав

Монголын хөрөнгийн зах зээл дээрх цаг хугацааны нөлөөг үнэлэх нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 149-152, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Мягмарсүрэн,

Э.Отгонбаяр

Улаанбаатар хотын байгаль орчны доройтол ба хүнд металлын бохирдол

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 193-200, 2014

sudalgaani_ugvvlel

У. Хишигдалай

“Монголын дээд зэрэглэлийн зочид буудлуудын өрсөлдөх чадвар”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 210-215, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Н.Ариунжаргал

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарын зөрүүг өвчтөний зүгээс тодорхойлох нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 143-148, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батсуурь

Стохастик оновчтой удирдлагын санхүү дэх хэрэглээ

ШУТИС-ийн 55, Эдийн засаг-менежментийн салбарын 55 жилийн ойд зориулсан “Монголын менежментийн хөгжил: Өв уламжлал ба шинэчлэл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Батсуурь

Эдийн засгийн өсөлт, конвергенц

МКС-н магистрантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Л.Бямбасүрэн

Ажиллах хүчний оролцооны

түвшингүелэрэлээрши нжлэх нь

МУИС-н магистрантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Б.Бат-Эрдэнэ

Монгол төрхтэй хүнийг компьютерээр ялгах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 162-167, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Телевизийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн соёл, ёс зүйн асуудалд” /хамтарсан/

СУИС, 2013. “Монголын телевизүүдийн хөгжлийн чиг хандлага”

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Сэтгүүл зүйн сургалтын өнөөгийн байдал, хандлага”

МУИС, МСЭ. “Монголын сэтгүүл зүй 100 жилд” ЭШ-ний бага хурал. 2013-03-04

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

Телевизийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн соёл, ёс зүйн асуудалд” /хамтарсан/

СУИС, 2013. “Монголын телевизүүдийн хөгжлийн чиг хандлага”

sudalgaani_ugvvlel

Л.Ариун

Телевизүүдийн эдийн засгийн хараат байдал

ХИС – ийн ЭШ – ний бичиг, х: 139-142, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Ж.Хулан

“Мультимедиа сэтгүүл зүйн хөгжил нь сэтгүүлчээс шинэ ур чадвар шаардах нь”

Онлайн сэтгүүл зүйн тулгамдсан асуудлууд” эмхэтгэлд МХХ. 2013

«Монгол Улсын “гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: Онолын баримтлал, түүх, орчин үеийн зангилаа асуудал

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмаржаргал

“The effect of bilingualism on inhibitory control and working memory of Mongolia children”

“Монгол туургатан хүүхэд” ОУЭШХ-ын эмхэтгэл, МУБИС8 2014

sudalgaani_ugvvlel

Б.Мягмарсайхан /хамтын бүтээл/

Хэлний бодлогын зарим асуудлууд.

МУИС, Социологи сэтгүүл. УБ., 2013. №8, 2013

sudalgaani_ugvvlel

Д.Лхагвасүрэн

Использование учебно-методических задач на

практическом курсе русского языка со студентами – филологами педагогических вузов Монголии

ГХЗАА. Гадаад хэл заах арга зүй, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. №35, 2013. 0,5х.х

sudalgaani_ugvvlel

Д.Лхагвасүрэн

Использование учебно-методических задач на практическом курсе русского языка со студентами – филологами педагогических вузов

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, УБ, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Монголын сэтгүүл зүйн сургалтын өнөөгийн байдал, хандлага”.

“Сэтгүүл зүй” МУИС-ийн ЭШБ, 2013. №14 (393)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Эрдэмтэд хамтран ажиллахыг илүү үзэх байна”

ХИС. “Humanities journal of education” 2013 №3

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Америк боловсролын системдээ шинэчлэл хийхийг зорьж байна”

ХИС. “Humanities journal of education” 2013 №3

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Технологид суурилсан сургалт Google drive”

Хамтарсан ХИС. “Humanities journal of education” 2013 №4

sudalgaani_ugvvlel

Д.Дагиймаа

“Монголын сэтгүүл зүйн сургалтын  хандлага”

ХИС-ийн ЭШБ. 2013. №1, /13/

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Бие хүний хөгжлийн шалгуурын тухай

“Боловсрол судлал”. 2013 он. №8

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэ

Хүний хөгжил загвар болох нь

МУБИС, Улс төр судлал, социологийн асуудал.ЭШБ 2013. №2

sudalgaani_ugvvlel

Т.Одончимэг

Бие хүний судалгааны онол, аргазүйн зарим асуудлууд

Боловсролын хүрээлэн.” Боловсрол судлал” сэтгүүл

2014/06/104/

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин, академич Б.Лхамсүрэнгийн Монгол Улсын Гадаад харилцааны салбарт ажиллаж байсан тухайд өгүүлэхүй

“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №1(97), 115-128 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монголд томилогдсон Зөвлөлтийн тусгай албаны ажилтан дипломат

төлөөлөгчид, тэдний үйл ажиллагаа, хувь заяа

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №1, (22) 120-130 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монголд томилогдсон Зөвлөлтийн тусгай албаны ажилтан дипломат

төлөөлөгчид, тэдний үйл ажиллагаа, хувь заяа

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №2, (23), 59-66 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монголор” хувьцаат нийгэмлэг, түүний алт олборлолтын үйл ажиллагаа

“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №2(98), 71-87 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монголын

геополитикийн орчны хувьсал, түүнд хийсэн зарим ажиглалт, эрсдлийн магадлал

“Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. МУИС, ОУХС, 2013, №1,

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн Вант Улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл

“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №3(100), 31-56 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Германы “Востваг” хувьцаат нийгэмлэг, түүний Монгол дахь үйл ажиллагаа

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №2, (23), 67-77 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Германы “Востваг” хувьцаат нийгэмлэг, түүний Монгол дахь үйл ажиллагаа

“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №4(101), 39-55 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2014, №1(102), 76-106 дахь тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Гадаад харилцаа, аюулгүй байдлыг эдийн засагжуулах Их гүрнүүдийнбодлого ба Монгол Улс

“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2014, №2(103), 66-72 дахь тал (Т.Уянгаагийн хамт)

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Солонгосын хойгийн аюулгүй байдлын уг сурвалж ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №3, (24), 3-14 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монголын Нууц Товчоо” ба Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл санаа

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2014 №1, (25), 45-51 дэх тал

sudalgaani_ugvvlel

Д.Уламбаяр

Монгол Улс, Европын Холооны түншлэл, хамтын ажиллагаа

“Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ. 2014.№2, 44-60 дахь тал (Т.Уянгаагийн Судалгааны тойм өгүүлэл хамт)

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Үндэстэн дамнасан корпорациудын өсөн нэмэгдэж буй байр суурь

“ Mongolian economy” сэтгүүл. 2013. 02 сар. №03. 0,3 х.х.

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Их дээд сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулах зарим асуудал

ХИС. “Humanities journal of education” сэтгүүл. 2013. №02. 0,3 х.х.

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Олон улсын харилцааг ерөнхий системийн онолын хандлагаар судлах нь

МУИС. “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. УБ., 2013. 1/26 (394). 0,5 х.х.

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

Германы дипломат албаны түүхэн уламжлал, онцлог

ШУА. “Олон улс судлал”. Сэтгүүл. УБ., 2013 он 1-р улирал. 0,5 х.х.

sudalgaani_ugvvlel

П.Мягмардорж

TNCs and their role in global peace

МУИС. “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. УБ., 2014. 4/01 (399). 0,5 х.х

sudalgaani_ugvvlel

Б.Майцэцэг

Хятад Японы газар нутгийн тулгамдсан асуудлууд

МУИС. “Бүс нутаг судлал” сэтгүүл. УБ., 2013 №2

sudalgaani_ugvvlel

С.Оюундэлгэр

Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд гуравдагч хөршийн үүрэг, ач холбогдол

МУИС. Бүс нутаг судлал сэтгүүл Мо1.2 2013 он/

sudalgaani_ugvvlel

Р. Самъяа,

П. Цэрэндаваа

Тайгын захын ойн жижиг с-б амьтны тооны олон жилийн хэлбэлзэл,түүний шалтгаан

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2013 он. 3-рсрын 29

sudalgaani_ugvvlel

Д.Мягмарсүрэн

“Нийслэлийн ногоон бүсийн хур тунадас болон хөрсний шинжилгээний зарим үр дүнгээс”

ШУА, Ботаникийн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хуралд 2013 оны 5 сард

sudalgaani_ugvvlel

Д.Мягмарсүрэн

“Цөлийн хээрийн хялганат, хазаар өвст бүлгэмдэлийн судалгаа”

ШУА-ын Геоэкологийн хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлд эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2014 он.

sudalgaani_ugvvlel

Б.Галбадрах

Монгол улсын эдийн засаг дах Голланд өвчний шинж тэмдэг

Эдийн засаг онол, практик сэтгүүл, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Л.Бямбасүрэн

Ажиллах хүчний оролцооны

түвшингүелэрэлээрши нжлэх нь

МУИС-н магистрантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2014

sudalgaani_ugvvlel

Ч.Баттүвшин, Б. Чимид-Очир, Р.Энхбат

Валютын ханшны өөрчлөлтийг математик аргаар загварчлах

2013 он Шинжлэх ухааны мэдээлэл

sudalgaani_ugvvlel

Ш.Бат-Эрдэнэ

Үндэсний хиймэл дагуул хөөргөх хэрэгцээ, шаардлага

2013 он, Москва

sudalgaani_ugvvlel

Б.Чимид-Очир

Гауссын санамсаргүй процессын пундаж утгын хамгийн үнэний хувь бүхий

үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт

МУИС, ЭШ-ний бүтээл №2

sudalgaani_ugvvlel

Б.Санжаа

Autonomous Vision- Based Face Recognition System for Unmanned Aerial Vehicles

МУИС. 2014