СУРАЛЦАГЧ

ХИЧЭЭЛ СОНГОХ ЗААВАР

CANVAS СИСТЕМ АШИГЛАХ ЗААВАР

ЗӨВЛӨХ БАГШ ЯМАР ҮҮРЭГТЭЙ ВЭ?

ХИС-д шинээр элсэн суралцаж буй суралцагч бүрт харьяа тэнхимээс зөвлөх багшийг томилох ба зөвлөх багш нь тухайн суралцагчийн зөвлөн чиглүүлэгч туслагч нь байх болно. Зөвлөх багшаасаа суралцагч та доорх тусламжуудыг авах боломжтой.

 • Ганцаарчилсан төлөвлөгөөгөө гаргах
 • Хичээл сонголтоо хийх
 • Сонгосон мэргэжлээрээ амжилттай суралцахад анхаарах зүйлсийнхээ талаар зөвлөгөө авах
 • Цагийн менежементээ сайжруулах хичээл шалгалт давтлага зэрэгтээ хэрхэн системтэй бэлдэх талаар зөвлөгөө авах
 • Хичээлээс гадуур өөрийн сонирхол ур чадвараа хөгжүүлэх ямар боломж байдаг талаар зөвлөлдөх
 • Бусад асуудлуудаа зөвлөлдөх өөрт хэрэгцээтэй тусламж чиглүүлгийг авах

ГАНЦААРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ

Ганцаарчилсан төлөвлөгөө нь тухайн суралцагчийн цаашид суралцах хугацааны турш баримтлах хамгийн чухал бичиг баримт болно.

 • ХИС-ийн бүх түвшний сургалтад хамрагдах суралцагчид өөрийн суралцах хичээлийн жил, улирлуудад судлах хичээлүүдийн жагсаалтыг тэнхимээс өгсөн санал болгох төлөвлөгөөний дагуу зөвлөх багштай хамтран хийнэ. Бакалаврын зэрэг олгох сургалтын дан мэргэжлийн оюутнуудын нэг улирлын норматив хэмжээ нь 15 багц цаг, доод хэмжээ нь 12 багц цаг, дээд хэмжээ нь 18 багц цаг байна.
 • Давхар мэргэжлийн хөтөлбөрийн оюутнуудын хувьд нэг улирлын дээд хэмжээ нь 27 багц цаг байна.
 • Ямар нэг хичээл дээр хангалтгүй үнэлгээ авсан, судлаагүй орхисон хичээлийг нөхөн судлах зэрэг шалтгаанаар зөвлөх багштай хамтран ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-д өөрчлөлт оруулна.
 • Тухайн суралцагчийн ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-г зөвлөх багш сайтар хянаж, дахин боловсруулж, удирдлагын мэдээллийн системд баталгаажуулна.
 • Бүх түвшний сургалтад суралцагч, шинээр элсэгч болон шилжин суралцагч ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-г намрын улиралд 8-р сарын 15- 30-ны өдрүүдэд, хавар, намрын улирлын хичээл дууссанаас хойш 4 долоо хонгот багтаан шинэчилж, зөвлөх багшаар баталгаажуулж, түүнийгээ 1 хувь хэвлэж, зөвлөх багш болон суралцагч гарын үсэг зурж, харьяалагдах сургалтын албаны ажилтанд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.

ТЭТГЭЛЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэлэг нь маш олон төрөлтэй байдаг. Өдөрт л маш олон тэтгэлэг зарлагдаж, оюутан залууст өөрийгөө хөгжүүлж чадварлаг боловсон хүчин болоход нь туслах зорилгоор олон тэгэлэгт хөтөлбрүүд зарлагддаг. Оюутан байх хугацаандаа олон тэгэлэгт хамрагдаж өөрийгөө сорьж үзэн, өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Та бүхэнд хэдэн төрлийн тэтгэлэг байдаг болон тус бүр ямар зорилготой талаар доор дурьдлаа.

Сургалтын тэтгэлэг  / Academic Scholarship /

Тухайн суралцагч н өндөр голч дүн, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй манлайлан оролцдог. Сурлага хөдөлмөрийн амжилт гаргасан оюутнуудад олгодог.

Дээд төвшний эрдэм шинжилгээний тэтгэлэг

Энэ нь хүртээмжгүй мэт санагдаж болох боловч энэ нь дунд сургуулийн шаргуу хөдөлмөр эрхэлдэг оюутны тэтгэлэгт боломж биш гэсэн үг биш юм. Урт шохойгоор биш.Оюутны тэтгэлгийн дундаж хэмжээ нь оюутны сурлагын амжилтыг харгалзан үзэхээс гадна оюутны олон нийтийн ажил, манлайллын чанар, сорилтын оноо, уралдааны эссе зэрэгт ач холбогдол өгдөг. Сургалтын гүйцэтгэлийн дундаж тэтгэлэг нь оюутны спорт, урлаг, хөгжим зэрэг сургуулийн бусад үйл ажиллагааг мөн харуулдаг.

Атлетикийн / Тамирчны / тэтгэлэг

Атлетикийн тэтгэлэг нь хамгийн их, өрсөлдөөнтэй, тэтгэлгийн нэг юм. Спортын тэтгэлэгт хамрагдахаар найдаж буй оюутнууд өөрсдийн сонгосон спортодоо  өндөр ур чадвар, эрдэм амжилтыг харуулах  ёстой. Бараг бүх төрлийн спортын тэтгэлэг байдаг; волейболоос гольф, теннис, хөл бөмбөг, усан сэлэлт, гимнастик. Тохиромжтой оюутны тамирчны хувьд тэдний спортын гавьяаны тэтгэлэг нь тэдний хүссэн коллежийн хаалгыг нээж өгдөг.

Үндэстний Цөөнхийн тэтгэлэг  / MINORITY/

Уг тэтгэлгийн зорилго нь цөөнхийн нийгэмлэгийн харьяа ядуу, гавьяат оюутнуудад мэргэжлийн болон техникийн дамжаа сургах боломжийг олгоход нь санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхэд оршино. Энэ нь бакалавр, магистрын дараах төвшний техникийн болон мэргэжлийн хичээлүүдийг хамарна. Цөөнхийн оюутнууд – цагаан арьстнаас бусад үндэстэн хүмүүсийг хэлнэ . Эдгээр тэтгэлэгт хөтөлбөрийн санхүүжилтийг Холбооны засгийн газар, их дээд сургууль, корпорацуудаас авахуулаад янз бүрийн эх үүсвэрээс авдаг. Мэргэжлийн ажиллах хүчний тодорхой чиглэлийг төрөлжүүлэхэд чиглэсэн хувь хүмүүс, холбоодоос ивээн тэтгэдэг. Эдгээр тэтгэлгийг инженер, анагаах ухаан, математик зэрэг сонирхолтой оюутнуудад түлхүү олгогддог..

Эмэгтэйчүүдийн тэтгэлэг

Үндэстний цөөнхөд зориулсан тэтгэлэг байдагтай адил эмэгтэйчүүдэд ашиг тусаа зориулан тусгайлан зориулсан тэтгэлэг бас байдаг. Их дээд сургуулиудад эрт дээр үеэс цагаан эрчүүд ноёрхож ирсэн бөгөөд улс орны хэмжээнд эмэгтэй оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг бий болгох зорилгоор олон тооны тэтгэлэг бий болгосон. Эдгээр тэтгэлэг-үүд нь коллежид санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхээс гадна бизнес, шинжлэх ухаан, улс төрийн ертөнцөд нэвтрэх боломжийг олгодог. Цөөнхийн тэтгэлэгтэй адил эмэгтэйчүүдэд зориулсан олон тэтгэлгийг өмнө нь эрэгтэйчүүд давамгайлж байсан олон салбарт эмэгтэйчүүдийг эзлэхийг хүсдэг корпорацууд, холбоод ивээн тэтгэдэг. Дараа нь эдгээр тэтгэлэгүүдийн ихэнх нь тодорхой сургалтад хамрагдах болно. Эмэгтэй оюутнууд коллежийн төлбөрөө төлөхөд нь туслах тэтгэлэг хайхдаа сонирхсон чиглэлээ тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй.

Бүтээлч тэтгэлэг

Урлаг бол Америк дахь орчин үеийн амьдралын томоохон хэсэг бөгөөд тэд урлагын авьяастай бүтээлч оюутнуудад асар их тэтгэлэгт боломжуудыг олгодог. Эдгээр тэтгэлэг нь өрсөлдөөн ихтэй тул өргөдөл гаргаж буй оюутнууд өөрсдийн уран бүтээлийн дээжээс танилцуулах ёстой. Уран зургийн тэтгэлэгт багцыг ирүүлэх шаардлагатай бол хөгжмийн тэтгэлэг болон бусад гүйцэтгэлд суурилсан урлагийн төрлүүдэд өөрийн бүтээлийн хэсгээс болон биечлэн шалгалт өгөх шаардлагатай. Эдгээр тэтгэлгийн ихэнхийг нь урлагийн коллежууд өөрсдөө ивээн тэтгэдэг бол бусад нь төрийн болон хувийн газраас олгогддог.

Олон нийтийн үйлчилгээний тэтгэлэг

Олон нийтийн үйлчилгээний тэтгэлэг бол нийгэмдээ зориулан үйл ажиллагаа, сайн үйлс зэрэг хийх дуртай оюутнуудад зориулсан гайхалтай шагнал юм. Хэрэв та олон нийтийн оролцоо, иргэний ололт амжилтын түүхтэй оюутан бол энэ чиглэлийн тэтгэлэг танд төгс төгөлдөр байж болох юм. Түүнчлэн олон нийтийн ажилд оролцдог оюутнуудад санхүүжилтийнхээ тодорхой хувийг олгодог Federal Work Study хөтөлбөрүүд байдаг.

ГАДААД ТЭТГЭЛЭГ

БНХАУ-ын засгийн газрын тэтгэлэг –Магистр, доктор

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын 17-д жагсдаг Zhejiang их сургууль магистр, докторын 140 гаруй мэргэжлээс  сонгон суралцах боломжтой.

Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2020 оны гуравдугаар сарын 31 хүртэл хүлээн авч долоодугаар сард шалгаруулна.

Байршил: Zhejiang муж, Hangzhou хот.

Тэтгэлэг юу багтаах вэ:

 • Сургалтын төлбөр
 • Байр, сурах бичиг
 • Эрүүл мэндийн даатгал
 • Сар бүр Магистрын зэрэг 1700 юан
 • Докторын зэрэг 2000 юаны тэтгэлэг
 • Тэтгэлгийн бүртгэлийн хураамж болох 800 юан

Эрдмийн зэрэг: магистр 2-3 жил, докторт 3-4жилийн хугацаанд суралцана.

Суралцах чиглэл:

 • Хүмүүнлэгийн ухаан
 • Хөдөө аж ахуй, байгалийн шинжлэх ухаан
 • Анагаах ухаан
 • Нийгмийн шинжлэх ухаан
 • Мэдээллийн технологи
 • Шинжлэх ухааны салбар сургуулиудад суралцах боломжтой

Шалгуур:

 • БНХАУ-ын иргэн биш байх
 • Эрүүл мэндийн ямар нэгэн асуудалгүй байх
 • Магистрын зэрэг бол 35-аас доош настай
 • Докторын зэрэг бол 40-өөс доош настай байх
 • Дүнгийн голч өндөр байх
 • Өөр тэтгэлэгт хамрагдаж байгаагүй

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон онлайн бүртгэлийг энэ холбоосоор авна уу.

Канадын Yorkshire их сургуулийн тэтгэлэг-Магистр

Канадын Yorkshire их сургуулиас зарлаж буй энэ тэтгэлэгт шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүсэл эрмэлзэлтэй, бакалаврын зэрэгтэй гадаад оюутнууд хамрагдах боломжтой.

Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2020 оны гуравдугаар сарын 23-нд

Тэтгэлэг олгогчийн тоо: 25

Тэтгэлгийн хэмжээ:

 • Жилийн 10 мянган ам.доллар.
 • Элсэлтийн хураамж 5 мянган ам.доллар. Үүн дээр эхний жилийн зуны судалгааны ажлыг дэмжих 5 мянган ам.доллар олгоно.
 • Салбарын мэргэжилтний менторшип хөтөлбөрийн зардал багтана.

Шалгуур:

 • Англи хэлний мэдлэг TOEFL: IBT 100 оноо, ELTS: 7.5 оноотой байх.
 • Бакалаврын гол 80%-аас дээш байх /А/.
 • Сурах хүсэл тэмүүлэл, удирдах ур чадвартай.
 • Бүх талаар өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон онлайн өргөдөл илгээх холбоосыг албан ёсны веб сайтаас аваарай.

MEXT-Японы засгийн газраас олгодог магистр болон докторын тэтгэлэг-Retsumeikan их сургууль

Бүртгэл дуусах хугацаа:

Энэ тэтгэлгийг авснаар Киото хотод байрлах Retsumeikan и сургуульд магистр, докторыг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Японы боловсролын яамнаас жил болгон гадаад оюутнуудын дунд зарладаг MEXT тэтгэлэг нь эрх чөлөө, энх тайван, хүмүүнлэг болон олон улсын хамтын найрамдалд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

 

Тэтгэлгийн хэмжээ:

 • Сургалтын төлбөр 100 хувь чөлөөлнө
 • Сар бүр 143-145 мянган иений стипент
 • Ирж буцах онгоцны зардал

Шалгуур:

 • Япон улсад сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, эрүүл мэндийн ноцтой асуудалгүй.
 • Япон улсын иргэншилгүй байх, япон улстай дипломат харилцаа тогтоосон байх.
 • 1985 оны дөрөвдүгээр сарын 2-ноос хойш төрсөн байх

Шаардагдах материал:Мэргэжлийн диплом

 • Дүнгийн хуулбар
 • Тодорхойлох захидал 2 ширхэг /ажил олгогч, багш гэх мэт ур чадварыг тодорхойлж чадах хүн байна./
 • Паспортын хуулбар
 • CV
 • Сурах төлөвлөгөө
 • Англи хэлний оноо: B2-түвшнээс дээгүүр байх
 • TOEFL IBT-72, IELTS-5.5-аас дээш байх
 • Нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллийн цахим хуулбар /докторын зэргээр сурахаар бол/
 • Судалгаа удирдсан багшийн тодорхойлох захидал /докторын зэрэг горилох бол шаардана/

Онлайн өргөдөл болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/file/RUMEXTScholarshipUniRecDegreeSeekingAppGuidelinesandForms.pdf

Норвегийн бизнесийн сургуулийн ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг- Магистр

Бүртгэл хаагдах хугацаа: 2020 оны гуравдугаар сарын 1-нд

Олгох тэтгэлгийн тоо: Гадаадын 20 оюутан, Норвегийн 10 оюутан

Тэтгэлгийн хэмжээ:

 • Хоёр жилийн сургалт болон  байрны төлбөр.
 • Улирал бүр стипент олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албан ёсны веб хуудсаас  аваарай.

https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/scholarships/bi-presidential-scholarships/

Нидерландын Вант улсын Тwente их сургуулийн тэтгэлэг: 1-2 жилийн магистрын хөтөлбөр

Хэн хамрагдах боломжтой вэ: Европын холбоо болон бусад хөгжиж буй орны оюутнууд

Бүртгэл хаагдах хугацаа: Эхний шат хоёрдугаар сарын 1-нд, хоёрдугаар шатны материалыг тавдугаар сарын 1-н хүртэл хүлээн авна.

 

Тwente Их сургуульд магистрын зэргээр суралцах мэргэжлийн чиглэл:

 • Математик, Физикийн шинжлэх ухаан
 • Эмийн үйлдвэрийн инженер, технологич
 • Бизнесийн удирдлага
 • Мэдээллийн технологийн бизнес
 • Барилгын удирдлага ба инженер
 • Харилцаа холбоо судлал
 • Шинжлэх ухаан, технологийн боловсрол
 • Цахилгааны инженер
 • Холбооны инженер
 • Компьютерын сүлжээ
 • Байгаль орчин болон эрчих хүчний удирдлага
 • Европ орон судлал
 • Анагаах ухаан
 • Хүн ба мэдээллийн харилцан холбоо
 • Үйлдвэрлэлийн дизайн, инженерчлэл, удирдлага
 • Мэдээллийн технологи
 • Механик инженерчлэл
 • Нанотехнологи
 • Философийн шинжлэх ухаан, Технологи ба нийгэм судлал
 • Сэтгэл судлал
 • Нийтийн удирдлага
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний технологи
 • Олгох тэтгэлгийн тоо: 50 оюутан

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жилд 25-30 мянган еврогийн сургалтын тэтгэлэг

Шалгуур:

 • Twente их сургуулийн төгсөөгүй байх.
 • Нидерландын виз авах шалгуурыг хангасан байх.
 • Академик англи хэлний мэдлэг IELTS 6.5 эсвэл TOEFL iBT of 90-ээс дээш байх.
 • Сурах хугацаанд амжилт гаргасан байх.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон онлайн өргөдлийг https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/application/#requirements-for-application

Шведийн Uppsala их сургуулийн Магистрын тэтгэлэг

Бүртгэлийн хугацаа: 2020 оны хоёрдугаар сарын 3-нд дуусна.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын тэтгэлэг

Хэн хамрагдах боломжтой вэ:

Швед болон Европын холбооны бус улсын иргэн байх

Суралцах хугацаандаа академик амжилт үзүүлсэн байх

Uppsala их сургуулийн тэтгэлгийн шалгуурыг хангасан байх

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон онлайн өргөдлийг албан ёсны сайтаас хараарай.

https://lead.style/n/%C2%A0https://www.uu.se/en/admissions/scholarships/uppsala-university/

Нидерландын Utrecht их сургуулийн Магистрын тэтгэлэг

Бүртгэл дуусах хугацаа: 2020 оны нэгдүгээр сарын 31-нд

Шалгаруулах оюутны тоо: 20-25

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр+ судалгаа, амьдрах зардалд зарцуулах 11 мянган евро

Хэн хамрагдах боломжтой вэ:

 • Суралцсан мэргэжлийн чиглэлээр амжилт гаргасан байх.
 • Европын холбооны бус улсын горилогч.
 • ЕБС, их сургуулиа Нидерландад төгсөөгү.
 • Голландын визийн шалгуурыг хангах боломжтой байх

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, шалгуур, онлайн өргөдлийг https://lead.style/n/%C2%A0https://www.uu.nl/masters/

БНХАУ-ын засгийн газрын тэтгэлэг 2020 -Бээжингийн технологийн институтийн магистр болон докторын хөтөлбөр

1960 онд байгуулагдсан тус сургууль нь 21-р зууны топ 100 сургуулийн тоонд зүй ёсоор багтдаг. Нийт 23 коллеж, бакалаврын 44, магистрын 42 мэргэжил, докторын 26 хөтөлбөрийг санал болгодог.

Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа: дөрөвдүгээр сарын 15-нд

Тэтгэлгийн хэмжээ:

 • Бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлнө.
 • Сургалтын төлбөрөөс 100 хувийн тэтгэлэг.
 • Амьдрах байрны төлбөр.
 • Эрүүл мэндийн даатгал.
 • Сурах бичиг, лаборатори, судалгааны зардлыг даана.
 • Сар бүрийн тэтгэлэг. Магистр 300 юань 485 ам.доллар Доктор 3500 юань буюу 565 ам.доллар

Сурах хугацаа:

 • Магистрын зэрэг 2-3 жил
 • Докторын зэрэг 3-4 академик жил
 • Суралцах чиглэл, онлайн өргөдөл, 1960 онд байгуулагдсан тус сургууль нь 21-р зууны топ 100 сургуулийн тоонд зүй ёсоор багтдаг. Нийт 23 коллеж, бакалаврын 44, магистрын 42 мэргэжил, докторын 26 хөтөлбөрийг санал болгодог.
 • Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа: дөрөвдүгээр сарын 15-нд
 • Тэтгэлгийн хэмжээ:
 • Бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлнө.
 • Сургалтын төлбөрөөс 100 хувийн тэтгэлэг.
 • Амьдрах байрны төлбөр.
 • Эрүүл мэндийн даатгал.
 • Сурах бичиг, лаборатори, судалгааны зардлыг даана.
 • Сар бүрийн тэтгэлэг. Магистр 300 юань 485 ам.доллар Доктор 3500 юань буюу 565 ам.доллар
 • Сурах хугацаа:
 • Магистрын зэрэг 2-3 жил
 • Докторын зэрэг 3-4 академик жил
 • Суралцах чиглэл, онлайн өргөдөл, http://isc.bit.edu.cn/admissionsaid/financialaid/scholarships/112920.htm

ДОТООД ТЭТГЭЛЭГ

2021-2022 оны хичээлийн жилийн бакалавр /өдөр/ түвшний хичээлийн цаг

Хичээл 9 сарын 1-ний өдрөөс 10 сарын 1-ний өдрийг хүртэл долоо хоног бүрийн Даваа-Баасан гарагуудад доорх хуваарийн дагуу цахимаар явагдана.

Бакалавр /өдөр/ ангийн хичээл

 • 1-р цаг 8:40-10:10
 • 2-р цаг 10:20-11:50
 • 3-р цаг 12:20-13:30

Их завсарлага 30минут

 • 4-р цаг 14:00-15:30
 • 5-р цаг 15:40-17:10
 • 6-р цаг 17:20-18:50

Нийт суралцагчид дээрх хуваарийн дагуу Canvas сургалтын систем ашиглан цахим хичээлдээ оролцоно уу.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын хуанли

Нэгдүгээр улирал

2020 оны 09- р сарын 01      Бакалаврын хөтөлбөрийн намрын улирлын хичээл эхэлнэ.

2020 оны 10 -р сарын 11      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн болно.

2020 оны 10 -р сарын 18      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /ХСС/

2020 оны 10 -р сарын 24      Магистрант, докторантын хөтөлбөрийн намрын улирлын хичээл эхэлнэ.

2020 оны 10 -р сарын 25      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /БС/

2020 оны 11 -р сарын 01      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /МХМС/

2020 оны 11 -р сарын 08      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /ОУХНСС/

2020 оны 11 -р сарын 09

 • Гадаад хэлний шалгалтад орох магистрантуудын хүсэлт хүлээн авна.
 • Магистрант, докторантын сэдэв удирдагч батлуулах хүсэлт хүлээн авна.

2020 оны 11 -р сарын 14

 • Гадаад хэлний шалгалтад орох магистрантуудын хүсэлт хүлээн авч дуусна.
 • Магистрант, докторантын сэдэв удирдагч батлуулах хүсэлт хүлээн авч дуусна.

 

2020 оны 11 -р сарын 15      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн болно.

2020 оны 11 -р сарын 17      Магистрантын гадаад хэлний шалгалт авна.

2020 оны 11 -р сарын 21      Магистрант, докторантын их семинар /ХШ/

2020 оны 11 -р сарын 22      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /ХСС, БС/

2020 оны 11 -р сарын 23      Магистрант, докторантын их семинар /Бүх түвшний/

2020 оны 11 -р сарын 29      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /МХМС, ОУХНСС/

2020 оны 11 -р сарын 30      Гадаад хэлний шалгалтад орох магистрантуудын хүсэлт хүлээн авна.

2020 оны 12 -р сарын 05      Гадаад хэлний шалгалтад орох магистрантуудын хүсэлт хүлээн авч дуусна.

2020 оны 12 -р сарын 07      Магистрант, докторантын их семинар /Бүх түвшний/

2020 оны 12 -р сарын 08      Магистрантын гадаад хэлний шалгалт авна.

2020 оны 12 -р сарын 12      Магистрант, докторантын их семинар /Бүх түвшний/

2020 оны 12 -р сарын 14      Бакалаврын хөтөлбөрийн намрын улирлын хичээл дуусна.

2020 оны 12 -р сарын 15      Магистрант, докторантын хөтөлбөрийн намрын улирлын хичээл дуусна.

2020 оны 12 -р сарын 16      Улирлын шалгалт эхэлнэ.

2020 оны 12 -р сарын 24      Улирлын шалгалт дуусна.

2020 оны 12 -р сарын 25      Суралцагчдын өвлийн амралт эхэлнэ.

2021 оны 01 -р сарын 04      Магистр, докторын хөтөлбөрийн өвлийн элсэлт эхэлнэ.

2021 оны 01 -р сарын 15      Магистр, докторын хөтөлбөрийн өвлийн элсэлт дуусна.

2021 оны 01 -р сарын 18      Суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөний хүсэлт авч эхэлнэ.

2021 оны 02 -р сарын 05      Суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөний хүсэлт хүлээн авч дуусна.

2021 оны 02 -р сарын 15      Бакалаврын хөтөлбөрийн хаврын улирлын хичээл эхэлнэ

2021 оны 02 -р сарын 16      Магистрант, докторантын хөтөлбөрийн хаврын улирлын хичээл эхэлнэ.

2021 оны 02 -р сарын 21      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /ХСС/

2021 оны 02 -р сарын 28      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /БС/

2021 оны 03 -р сарын 07      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /МХМС/

2021 оны 03 -р сарын 14      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн /ОУХНСС/

2021 оны 03 -р сарын 21      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн болно.

2021 оны 03 -р сарын 22      Магистрант, докторантын сэдэв удирдагч батлуулах хүсэлт хүлээн авна.

2021 оны 03 -р сарын 26      Магистрант, докторантын сэдэв удирдагч батлуулах хүсэлт хүлээн авч дуусна.

2021 оны 04 -р сарын 02      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн болно.

2021 оны 04 -р сарын 05      Магистрын гадаад хэлний шалгалтад орох хүсэлт хүлээн авна.

2021 оны 04 -р сарын 09      Магистрын гадаад хэлний шалгалтад орох хүсэлт хүлээн авч дуусна.

2021 оны 04 -р сарын 09      Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал болно.

2021 оны 04 -р сарын 12      Магистрантын гадаад хэлний шалгалт авна.

2021 оны 04 -р сарын 23      Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн болно.

2021 оны 05 -р сарын 05      Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал болно.

2021 оны 05 -р сарын 28      Бакалаврын хөтөлбөрийн хаврын улирлын хичээл дуусна .

2021 оны 05 -р сарын 29      Магистрант, докторантын хөтөлбөрийн хаврын улирлын хичээл дуусна.

2021  оны 05-р сарын 31      Улирлын шалгалт эхэлнэ.

2021  оны 05-р сарын 31      Бакалаврын төгсөлтийн ажил хамгаалалт эхэлнэ.

2021 оны 06-р сарын 05       Улирлын шалгалт дуусна.

2021 оны 06-р сарын 05- аас 06 -нд            Бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдэд зориулсан

сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг болно.

2021 оны 06 -р сарын 09      Суралцагчдын амралт эхэлнэ.

2021 оны 08-р сарын 07- оос 08 -нд            Магистр, докторын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдэд

зориулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг болно.