СУРГАЛТЫН АЛБА

Танилцуулга

Бид Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн стратеги зорилтыг удирдлага болгон сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, сайжруулан хөгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллахын зэрэгцээ сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулахад удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, чиглүүлэх, багш суралцагчид тэдний ар гэрийнхэнд шаардлагатай мэдээ мэдээлэл өгч, бусад алба нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.

Албаны зорилтууд

  • Сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулах
  • Суралцагсдыг шаардлагатай мэдээллээр хангах
  • Эцэг эх болон оюутны санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
  • Сургалт, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ гаргах, хянах, үнэлэлт өгөх
  • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

  • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах
  • Сургуулийн анги танхимын хуваарилалтийг зохион байгуулах
  • Хичээлийн хуваарь гаргах
  • Элсэлт, шилжих хөдөлгөөн, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Дүрэм журам

Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам

Ковидын нөхцөл байдалд сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам

Төгсөлтийн болон курсын ажил боловсруулах, хамгаалуулах журам

Гадаадын иргэнийг суралцуулах журам

Боловсролын зэрэг олгосон дипломыг хуулбарлаж дахин олгох журам

Судалгааны ажил боловсруулах, хамгаалуулах, гадаад хэлний болон мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт авах журам

ХОЛБОО БАРИХ

Утас: +976-77111500 /150-155/
И-мэйл: std.aff.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 301 тоот

Бизнесийн удирдлагын тэнхим хариуцсан ажилтан 151
Санхүү, эдийн засгийн тэнхим, Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль хариуцсан ажилтан 152
Олон улс, нийгэм судлалын тэнхим, Сэтгэл судлалын тэнхим хариуцсан ажилтан 153
Англи хэлний тэнхим, Гадаад хэлний тэнхим хариуцсан  ажилтан 154
Магистр, докторын сургалт хариуцсан ажилтан 155