Сургалтын Алба

Танилцуулга

Бид Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн стратеги зорилтийг удирдлага болгон сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, сайжруулан хөгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллахын зэрэгцээ сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулхад удирдлага зохиог байгуулалтаар хангах, чиглүүлэх, багш суралцагсад тэдний ар гэрийнхэнд шааодлагатай мэдээ мэдээлэл өгч, бусад алба нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.

Албаны зорилтууд

 • Сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулах
 • Суралцагчдыг шаардлагатай мэдээллээр хангах
 • Эцэг эх болон оюутны санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
 • Сургалт, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ гаргах,
  хянах, үнэлэлт өгөх
 • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх

Албаны байршил хаяг

ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 301 тоот

Бид сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад зохион байгуулалт хийж, багш, суралцагч, ар гэрийнхэнд мэдээлэл өгч, бусад алба нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Б.УРАНСАЙХАН

Албаны дарга

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • МУБИС,Боловсрол судлалын магистр
 • БНХАУ, Хятад хэл заах арга зүйн магистр
Мэргэжил МУБИС, Хятад хэлний багш, орчуулагч
Цахим шуудан uransaikhan.b@humanities.mn

Г.СУМЪЯАСҮРЭН

Магистр, докторын сургалт хариуцсан ажилтан

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • Боловсролын зэрэг: БНХАУ, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор/Ph.D/
Мэргэжил МУИС, Монгол хэл, уран зохиолын багш
Цахим шуудан sumiyasuren.g@humanities.mn

Г.ДОЛГОРМАА

Нийгэм судлалын сургууль хариуцсан ажилтан

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • Боловсролын зэрэг: Боловсролын судлалын бакалавр
Мэргэжил Мэргэжил: МУБИС, Нийгмийн ухааны багш
Цахим шуудан dolgormaa.g@humanities.mn

Г.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ

Бизнесийн удирдлагын тэнхим хариуцсан ажилтан

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • Хүмүүнлэгийн ухааны бакалавр
Мэргэжил ОХУ, Сэтгүүлч
Цахим шуудан soyol-erdene.g@humanities.mn

Б.УНДРАМ

Мэдээлэл харилцааны сургууль хариуцсан ажилтан

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • Хэл шинжлэлийн магистр
Мэргэжил МУИС, Монгол хэл, эх бичиг судлал
Цахим шуудан undram.b@humanities.mn

Б.НАРАНГУА

Хэл соёлын сургууль хариуцсан ажилтан

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • БНХАУ, Хятад хэл заах арга зүйн магистр
Мэргэжил МУБИС, Хятад хэлний багш
Цахим шуудан narangua.b@humanities.mn

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, сургуулийн анги танхимын хуваарилалт, хичээлийн хуваарь гаргах

Элсэлт, шилжих хөдөлгөөн, төгсөлтийн үйл ажиллагааг удирдан зохион
байгуулах

Оюутны ганцаарчилсан төлөвлөгөө зохиох, хичээл сонголтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт, чанарт хяналт тавих

Бүхий л төрлийн тодорхойлолтыг гаргаж өгөх

Зээл тусламж тэтгэлэгийн хүсэлт материалыг хүлээн авах

Суралцагсдын бүртгэл мэдээлэл

Дээд боловсролын зэрэг олголтыг зохион байгуулж, диплом олголт хийж, хяналт тавих

Холбогдох дүрэм журам

1. Оюутны ёс зүйн дүрэм журам

2. Төгсөлтийн болон курсын ажил боловсруулах, хамгаалуулах журам

3. Гадаадын иргэнийг суралцуулах журам

4. Боловсролын зэрэг олгосон дипдломыг хуулбарлаж дахин олгор журам

5. Судалгааны ажил боловсруулах, хамгаалуулах, гадаад хэлний болон мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт авах журам