ТА ХҮМҮҮНЛЭГЧҮҮДИЙН НЭГ БОЛСНООР

ТА ХҮМҮҮНЛЭГТ СУРСНААР

 • Олон улсын жишигт нийцсэн магадлан итгэмжлүүлсэн чанартай сургалтын хөтөлбөрөөс сонголтоо хийн мэргэжил эзэмших боломж
 • Академик англи хэл, мэргэжлийн англи хэл, азийн болон европын орнуудын хэлнээс сонгон судлаж олон улсын шалгалт IELTS, TOEFL, HSK, JLPT, TOPIK оноотой төгсөх боломж
 • Оюутан солилцооны хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломж
 • Олон төрлийн тэтгэлэг урамшуулалд хамрагдах боломж
 • Суралцангаа сургуульдаа болон өөрийн хүсч буй салбартаа ажиллан дадлага туршлага хуримтлуулах, ирээдүйн санхүүдээ хөрөнгө оруулалт хийх болож
 • Салбартаа манлайлагч эрдэмтэн багш нартай хамтран эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд оролцож мэдлэгээ баталгаажуулан ур чадвараа дээшлүүлэх боломж
 • Аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлсэн таатай нөхцөл бүхий эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээнд хамрагдах
 • Хувь хүний хөгжлийг дэмжсэн орчин , суралцаж буй мэргэжлээрээ гүнзгийрүүлэн судалгаа хийх боломжтой иж бүрэн тоноглолтой туршилт судалгааны лабораториуд

ТА ХҮМҮҮНЛЭГТ АЖИЛЛАСНААР

 • Нэр хүндтэй дээд боловсролын байгууллагад академич, доктор, магистр зэрэгтэй хамт олонд нэгдэж тэднээс суралцах, туршлага судлах, сургалт хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд хамрагдан хөгжих боломж
 • Эрдэм шинжилгээг дэмжсэн таатай нөхцөл
 • Найрсаг, мэргэжлийн, чадварлаг, эрч хүчтэй хамт олон
 • Өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал, нийгмийн халамжийн систем
 • Аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлсэн таатай нөхцөл бүхий эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ
 • Байгууллагын бусад хөнгөлөлт, тэтгэлэг, тэтгэмж, тусламж зэрэг боломж Танд нээлттэй байна.