ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА

Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл нь их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэн санал дүгнэлт гаргах, өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол эзэмшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсэн баримт бичгүүдийг хэлэлцэн батлах чиг үүрэг бүхий өөрийн хамтын удирдлагын байгууллага юм.

ХИС-ийн эрдмийн зөвлөл нь :

  • Их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын хөгжлийн хэтийн чиглэл, бодлогыг тодорхойлох
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын явц, байдлыг бүхэлд нь болон тодорхой чиглэлүүдээр хэлэлцэж, санал, дүгнэлт гаргах
  • Сургалтын зохион байгуулалтын дүрэм, журам, зааврыг батлах
  • Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэж батлах
  • Эрдмийн цол, профессор, дэд профессор цол олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх
  • Эрдмийн зөвлөлийн баталсан зохих журмын дагуу Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн хүндэт доктор, хүндэт профессор цол олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх

зэрэг Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Дүрэм, ХИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дүрэмд тус тус заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хороо

Эрдмийн зөвлөлийн дэргэд ХИС-ийн бүх түвшний сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнд үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий Хөтөлбөрийн хороо ажиллана. Хөтөлбөрийн хороо нь өөрийн дүрэмтэй байх бөгөөд ХИС-ийн хөгжлийн үндэслэлд тодорхойлсон сургалтын тэргүүлэх чиглэлүүдээр хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн

Захирал, академич, доктор (Sc.D), профессор, МУ-н гавьяат багш

Б.Чулуундорж

 Академик чиглэл хариуцсан дэд захирал, доктор (Ph.D), профессор

С.Эрдэнэтуул

 Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал, доктор (Ph.D)

Ч.Баттүвшин

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Д.Дагиймаа

Англи хэлний тэнхимийн эрхлэгч

Г.Эрдэнэцэцэг

4 (6)

Гадаад хэлний тэнхимиийн эрхлэгч

Б.Жавхлантөгс

10 (3)

ОУХ нийгэм судлалын тэнхимийн эрхлэгч

Б.Майцэцэг

7 (2)

Компьютерийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч

Ч.Сумьяа

15 (1)

Сэтгүүл зүй медиа технологийн тэнхимийн эрхлэгч

Б.Түвшинтөр

13 (4)

Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч

Г.Зэс-Эрдэнэ

10 (4)

Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч

Д.Энхболд

3

Санхүүгийн албаны дарга

Е.Энхбаяр

1

Мэдээллийн технологийн албаны дарга

С.Диваасамбуу

5

Сургалтын албаны
дарга

Б.Урансайхан

4

Хүний нөөцийн албаны дарга

Б.Номин-Эрдэнэ

zurag1

Маркетингийн албаны дарга

Б.Наранзаяа

2

Хөрөнгийн менежментийн албаны дарга

Х.Энхбаяр

zurag2

Оюутны хөгжлийн төвийн эрхлэгч

Б.Золжаргал

zurag3

Захирлын дотоод хяналт үнэлгээ хариуцсан туслах

О.Нарантуяа

zurag4

Архив бичиг хэргийн ажилтан

Ч.Дөлгөөн