ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА

Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл нь их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэн санал дүгнэлт гаргах, өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол эзэмшүүлхэд чиглэсэн сургалтын зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсэн баримт бичгүүдийг хэлэлцэн батлах чиг үүрэг бүхий өөрийн хамтын удирдлагын байгууллага юм.

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Эрдмийн зөвлөл нь :

  • Их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын хөгжлийн хэтийн чиглэл, бодлогыг тодорхойлох
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын явц, байдлыг бүхэлд нь болон тодорхой чиглэлүүдээр хэлэлцэж, санал, дүгнэлт гаргах
  • Сургалтын зохион байгуулалтын дүрэм, журам, зааврыг батлах
  • Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэж батлах
  • Эрдмийн цол, профессор, дэд профессор цол олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх
  • Эрдмийн зөвлөлийн баталсан зохих журмын дагуу Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн хүндэт доктор, хүндэт профессор цол олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх

зэрэг Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Дүрэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлийн дүрэмд тус тус заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хороо

Эрдмийн Зөвлөлийн дэргэд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн бүх түвшний сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнд үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий Хөтөлбөрийн хороо ажиллана. Хөтөлбөрийн хороо нь өөрийн дүрэмтэй байх бөгөөд ХИС-ийн хөгжлийн үндэслэлд тодорхойлсон сургалтын тэргүүлэх чиглэлүүдээр хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн

Захирал, академич, доктор (Sc.D), профессор, МУ-н гавьяат багш

Б.Чулуундорж

 Академик чиглэл хариуцсан дэд захирал, доктор (Ph.D), профессор

С.Эрдэнэтуул

 Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал, доктор (Ph.D)

Ч.Баттүвшин

Сэтгүүл зүй медиа технологийн тэнхимийн эрхлэгч

Д.Дагиймаа

Англи хэлний

тэнхимийн эрхлэгч

Г.Эрдэнэцэцэг

4 (6)

Гадаад хэлний

тэнхимиийн эрхлэгч

Б.Жавхлантөгс

10 (3)

Олон улсын харилцаа нийгэм судлалын тэнхимийн эрхлэгч

Б.Майцэцэг

7 (2)

Компьютерийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч

Ч.Сумьяа

13 (4)

Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч

Г.Зэс-Эрдэнэ

10 (4)

Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч

Д.Энхболд

olonulsiinhariltsaa

Сэтгэл судлалын
тэнхимийн эрхлэгч

Л.Энхтүшиг

2

Чанарын баталгаажуулалтын албаны дарга

О.Нарантуяа

1

Санхүүгийн албаны
дарга

Г.Сэргэлэн

5

Сургалтын албаны
дарга

Б.Урансайхан

4

Хүний нөөцийн албаны
дарга

Б.Номин-Эрдэнэ

zurag1

Маркетингийн албаны
дарга

Б.Наранзаяа

1

Мэдээллийн технологийн албаны
дарга

С.Диваасамбуу

2

Хөрөнгийн менежментийн албаны
дарга

Х.Энхбаяр

zurag2

Оюутны хөгжлийн төвийн
эрхлэгч

Б.Золжаргал

zurag4

Архив бичиг хэргийн
ажилтан

Ч.Дөлгөөн