ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг байршил

1. Хэл, Соёлын Сургууль
Гадаад хэлний тэнхим Утас: +976-77111500 /320/
И-мэйл: foreign.lang.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 502 тоот
Англи хэлний тэнхим Утас: +976-77111500/310/
И-мэйл: eng.lng.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 702 тоот
2. Бизнесийн сургууль
Бизнесийн удирдлагын тэнхим Утас: +976-77111500 /410/
И-мэйл: bus.admin.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 802 тоот
Санхүү, эдийн засгийн тэнхим Утас: +976-77111500 /420/
И-мэйл: fin.econ.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 801,803 тоот
3. Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль
Компьютерийн ухааны тэнхим Утас: +976-77111500 /620/
И-мэйл: comp.sci.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 701 тоот
Сэтгүүл зүй, медиа-технологийн тэнхим Утас: +976-77111500 /610/
И-мэйл: jour.m.tech.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 2-р байр 103 тоот
4. Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль
Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхим Утас: +976-77111500 /510/
И-мэйл: intl.rel.dept@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 501 тоот
Сэтгэл судлалын тэнхим Утас: +976-77111500 /520/
И-мэйл:
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 210 тоот
1. Захиргаа Утас: +976-77111500 /101,102/
И-мэйл: uh@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 4-р байр 9 давхарт.
Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200, Сүхбаатарын талбай-20. Шуудангийн салбар-46/53
2 Академик сургалт хариуцсан дэд захирал Утас: +976-77111500 /102/
И-мэйл: erdenetuul@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр, 9 давхарт
3 Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга И-мэйл: d_dagiimaa@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 2-р байр 103 тоот
1. Хүний нөөцийн алба Утас: +976-77111500 /110/
И-мэйл: hr.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 201/B/ тоот
2. Санхүүгийн алба Утас: +976-7711-1500 /121/
И-мэйл: finance.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 303 тоот
3. Сургалтын алба Утас: +976-77111500 /150/
И-мэйл: std.aff.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 301 тоот
4. Мэдээллийн технологийн алба Утас: +976-77111500 /130/
И-мэйл: info.tech.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 301/В/ тоот
5. Номын сан Утас: +976-77111500 /180/
И-мэйл: lib.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 101 тоот
6. Хөрөнгийн менежментийн алба Утас: +976-77111500 /140/
И-мэйл: fac.serv.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 302 тоот
1. Оюутны холбоо Утас: +976-99401113
И-мэйл: st.u@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 2-р байр 201/B/ тоот
2. Оюутны хөгжлийн төв Утас: +976-77111500 /170/
И-мэйл: st.empl.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 2-р байр 101 тоот
1. Элсэлтийн комисс Утас: +976-77111500 /2/
И-мэйл: admission@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 802 тоот.
Цахим бүртгэл: www.humanities.edu.mn