1

ХЭЛ СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Бидний тухай

Хэл, соёлын сургууль нь ХИС-ийн ууган бүрэлдэхүүн сургууль бөгөөд даяаршлын эрин үед олон хэлний сургалтаараа шинэчлэгч байж суралцагч нарт онол практикийн өргөн хүрээтэй мэдлэг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ, шийдвэр гаргах, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, ухамсартайгаар суралцах хандлагыг төлөвшүүлж, чадварлаг судлаач, шинжээч мэргэжилтэн бэлтгэх эрхэм зорилготой ажиллаж байна. Хэл соёлын сургуулийн бүрэлдэхүүнд Англи хэлний тэнхим болон Гадаад хэлний тэнхим үйл ажиллагаагаа явуулж байна

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

Судалгааны чиглэл

  ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ

  ХЭЛНИЙ ХЭВ ШИНЖИЙН СУДЛАЛ

  ЗЭРЭГЦҮҮЛСЭН ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ

  ОРЧУУЛГА СУДЛАЛ

  БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ