Хэрэглэгдэхүүн

Нэршил Чиглэл Линк
DOAJ /Directory of Open Access Journals/ Түүх, боловсрол, хэлшинжлэл, уран зохиол, технологи https://doaj.org/subjects
Scholarly Open Access Journals Нийгмийн ба улс төрийн шинжлэх ухаан, эдийн засаг, бизнес, менежмент, байгалийн ухаан https://www.omicsonline.org/scholarly-open-access-journals.php
Scientific Research an Academic Publisher /Open Access Library Journal/ Бизнес, эдийн засаг, физик, хими, математик, нийгмийн болон хүмүүнлэгийн ухаан, компьютерийн ухаан http://www.scirp.org/
Springer Open Хэлшинжлэл, боловсрол, бизнес, эдийн засаг, хүмүүнлэг, байгалийн ухаан, компьютерийн ухаан https://www.springeropen.com/
World Digital Library Түүх соёл судлал http://www.wdl.org/en/
Computer Vision Foundation open access Компьютерийн ухаан http://openaccess.thecvf.com
Theoretical Computer Science Open Access Articles Компьютерийн ухаан https://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science/open-access-articles
Cornell University Library Компьютерийн ухаан, байгалийн ухаан www.arxiv.org
Open Access Journals Search Engine (OAJSE) Компьютерийн ухаан, байгалийн ухаан, нийгмийн ухаан, боловсрол http://www.kkhsou.in/library/oajse/
Download Free Scientific Publications /хайлтын систем/ Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, байгалийн ухаан, нийгмийн болон хүмүүнлэг шинжлэх ухаан http://www.freefullpdf.com/
Нэрс Цол зэрэг Албан тушаал Хариуцах чиглэл
1 П.Батринчин доктор(Ph.D), профессор Академик сургалт хариуцсан дэд захирал Зөвлөлийн дарга
2 Д.Уламбаяр доктор(Ph.D),  профессор ОУХНСС-ийн захирал Олон улс орон судлал
3 Б.Дагиймаа доктор(Ph.D), дэд профессор Англи хэлний тэнхимийн багш Хэлшинжлэл
4 Г.Болдбаатар доктор(Ph.D), профессор Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш Бизнесийн удирдлага
5 Д.Дагиймаа доктор(Ph.D),  профессор МХМС-ийн захирал Дижитал сэтгүүл зүй
6 С.Байгалтөгс доктор(Ph.D),  профессор Зөвлөх профессор Мэдээллийн технологи
7 Н.Оюунцэцэг доктор(Ph.D), дэд профессор Англи хэлний тэнхимийн багш Боловсрол судлал
Илтгэгч Сэдэв Хугацаа Өрөө Илтгэл
Нийт магистрант, докторантуудад
1 Доктор, проф С.Эрдэнэтуул Судалгаанд программ хангамж ашиглах нь XI.09
14:20 цагт
1-310 Үзэх
2 Академич Б.Чулуундорж Interdisciplinarity and Multidisciplinarity in the research XII.07
14:20 цагт
1-310 Үзэх
БУ, эдийн засаг, менежмент, маркетинг, төрийн удирдлагын докторант, магистрантуудад
1 Д.Алтан-Уяа Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын орчин үеийн асуудлууд, судалгааны үр дүн XI.23
14.20 цагт
2-403 Үзэх
2 П.Цэрэндаваа Судалгааны программ хангамжийн хэрэглээ (Statistica программын жишээн дээр) XII.14
14.20 цагт
2-403 Үзэх
ОУ-ын харилцааны докторант, магистрантуудад
1 Доктор П.Мягмардорж Гадаад бодлого ба Think Tank XI.23
14.20 цагт
2-208 Үзэх
2 Доктор, проф Д.Уламбаяр Олон улсын харилцаан дахь зөөлөн хүчний бодлогын парадигм ба чадавхи XII.14
14.20 цагт
2-208 Үзэх
Сэтгэл судлал, боловсролын удирдлагын магистрантуудад
1 Л.Энхтүшиг Чатбот дээр суурилсан сэтгэлзүйн үйлчилгээ XI.23
14.20 цагт
2-504 Үзэх
2 Ж.Оюунсүрэн Оюутны сурлагын амжилтанд нөлөөлөх сэтгэл зүйн зарим асуудал XII.14
14.20 цагт
2-504 Үзэх
Хэл шинжлэлийн докторант, магистрантуудад
1 Доктор, проф Б.Дагиймаа Сэтгэлгээний орон зай болон ментал үгийн сан XI.23
14.20 цагт
1-108 Үзэх
2 О.Мөнхчимэг, Б.Урансайхан Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил ба танин мэдэхүйн онцлогт хийсэн ажиглалт XII.14
14.20 цагт
1-108
Сэтгүүл зүйн магистрантуудад
1 МҮОНТВ – ийн хөгжлийн газрын захирал, сэтгүүл зүйн ухааны доктор Т.Батзориг Сэтгүүл зүйн судалгааны арга зүй XI.23
14.20 цагт
2-502  Үзэх
2 МУБИС – ийн сэтгүүл зүйн тэнхимийн эрхлэгч, сэтгүүл зүйн ухааны доктор С.Амартүвшин Сэтгүүлчийн ур чадварын асуудал, орчин цагийн хандлага XII.14
14.20 цагт
2-502

Б.Чулуундорж (академич)

 1. RESEARCH METHODOLOGY: QUALITATIVE RESEARCH (Resources for graduate students)
  1. Research methodology-Qualitative research 2018.11.02.pdf
  2. Research methodology-Quantitative research 2018.11.02.pdf

А.Амаржаргал (доктор, профессор)

 1. Менежментийн судалгааны арга зүй /BA601/
  1. ILO-Sampling methods.pdf
  2. Research Methodology – Methods and Techniques 2004.pdf
  3. sampling_en.pdf
 2. Микро эдийн засгийн шинжилгээ /IE608/
  1. book-intermediate-microeconomics-a-modern-approach_-7th-edition-hal-r-varian-w-w-norton-2005.pdf
  2. Intermediate Microeconomics By Hall R.Varian_Fifth Edition_Test-Item File.pdf
  3. Даалгавар -2018.pdf
 3. Эконометрикс /IE610/
  1. logreg.pdf
 4. Ахисан түвшний эконометрикс /PM804/

Л.Ариун (доктор, дэд проф)

 1. Дижитал макет ба дизайн /JR608/
 2. Орчин үеийн сэтгүүл зүйн хандлага, хөгжил /JR616/

С.Батчимэг (доктор, дэд проф)

 1. Мэдээллийн системийн судалгааны арга зүй /IS601/
  1. Мэдээллийн системийн судалгааны арга зүй.pdf
 2. Объект хандлагат шинжилгээ ба зохиомж /SW608/
  1. Объект хандлагат шинжилгээ ба зохиомж.pdf
 3. Програмчлалын чиг хандлага /SW611/
  1. Програмчлалын чиг хандлага.pdf
 4. Агуулга баримжаалсан мэдээллийн системийн менежмент /IS612/
  1. Агуулга баримжаалсан мэдээллийн системийн менежмент.pdf

Р.Бат-Эрдэнэ (доктор, профессор)

 1. Боловсролын байгууллагын чанарын удирдлага /BA645/
  1. Educ Quality Mngt_Холбогдох эх сурвалж.pdf

Г.Болдбаатар (доктор, профессор)

 1. Бизнесийн бодлого /BA610/
 2. Боловсролын эдийн засаг, санхүү 1 /EM611/
 3. Боловсролын эдийн засаг, санхүү 2 /EM611/
 4. Менежментийн эдийн засаг /BA611/

Д.Дагиймаа (доктор, профессор)

 1. Олон нийтийн харилцааны судалгааны арга зүй /JR601/
 2. Мультимедиа нийтлэл туурвих нь /JR620/

Ч.Дэлгэрцэцэг (доктор, дэд профессор)

 1. “Нейромаркетингийн судалгааны арга” ном
 2. “Туршилт судалгааны арга” ном

Б.Нандинцэцэг (доктор)

 1. Макро эдийн засгийн шинжилгээ /IE609/

Ж.Сүхбаатар (доктор, профессор)

 1. Боловсролын тогтолцоо ба засаглал /EM601/
  1. HE Sit Analysis Report_UNESCO_final
  2. International Standard Classification of Education
  3. The professional bureaucracy
  4. UNESCO_edu classification_translation1
  5. Дээд боловсролын шинэчлэлийн зураглал

Г.Төмөрчулуун (доктор, профессор)

 1. Орчин үеийн дипломат ажиллагаа /IR621/
  1. bibliography

Д.Уламбаяр (доктор, профессор)

 1. Дижитал эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд /IR619/
  1. ДЭЗТА гарын авлага.pptx
  2. Crypto nations
  3. Digital trade
  4. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал
 2. Гадаад бодлогын дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргах механизм /IR622/

Б.Чимид-Очир (доктор, профессор)

 1. Эрдэм шинжилгээний арга зүй /Тоон судалгааны арга зүй/ /RE801/
 2. Судалгааны арга зүй /RS601/

Э.Эрдэнэчимэг (доктор, профессор)

 1. Ахисан түвшний маркетингийн удирдлага /MM603/
 2. Эрдэм шинжилгээний арга зүй /Чанарын судалгааны арга зүй/ /RE802

А.Амаржаргал (доктор, профессор)

 1. Менежментийн судалгааны арга зүй /BA601/
 2. Жендэрийн экономикс /IE612/

С.Батчимэг (доктор, дэд проф)

 1. Мэдээллийн системийн менежмент /BA618/
 2. Судалгааны ажил /RS602/
  1. to_web BA618 гарын авлага.docx

Г.Болдбаатар (доктор, профессор)

 1. Маркетингийн харилцаа, идэвхжүүлэлтийн менежмент /MM605/
 2. Брэндийн удирдлага /MM608/
 3. Судалгааны ажил /RS602/

Г.Төмөрчулуун (доктор/Sc.D/, тэргүүлэх профессор)

 1. Олон улсын бодлого зүйн зангилаа асуудлууд /IR620/

Д.Уламбаяр (доктор, профессор)

 1. Бодлогын судалгааны арга зүй /RS608/
  1. 2019.03.03 National Security Concept of Mongolia MN БСАЗүй.pdf
  2. 2019.03.03 МОНГОЛ-УЛСЫН-ТОГТВОРТОЙ-ХӨГЖЛИЙН-ҮЗЭЛ-БАРИМТЛАЛ-2030 БСАЗ.pdf
 2. Аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлууд /IR623/
 3. Онолын болон судалгааны семинар зохион байгуулах /IR834/
 4. Эрдэм шинжилгээний ажил /IR835/

Э.Эрдэнэчимэг (доктор, профессор)

 1. Боловсролын маркетинг /EM606/
  1. ARTICLE THE_EVOLUTION_OF_EDUCATIONAL_MARKETING.pdf
  2. ARTICLE SERVICES TRIANGLE PICTURE IN Bialon-Lidia_Creating-marketing-strategies-for-higher-education-institutions.pdf
  3. ARTICLE IN GAP ANALYSIS IN EDUCATIONAL.pdf
  4. ARTICLE IN SERVICES BLUEPRINTING 352-6987-1-PB.pdf
 2. Маркетингийн судалгааны орчин үеийн асуудлууд, нейромаркетинг /MM612/
  1. ARTICLE IN MODERN MARKETING CONCEPT LEC 2
  2. STATA PROGRAMM 14 LEC 3
  3. STATA NEWS LEC 3
  4. ARTICLE IN CONJOINT ANALYSE LEC 4
  5. ARTICLE IN NEUROMARKETING LEC 5
  6. ARTICLE IN NEUROMARKETING LEC 5
  7. ARTICLE IN HOLISTIK MARKETING LEC 6
 3. Судалгааны ажил /RS602/

М.Одончимэг (доктор)

 1. Хүний нөөцийн менежмент, стратегийн асуудлууд /BA612/
 2. Нийтийн удирдлага дахь стратегийн өөрчлөлт /PM821/
 3. Судалгааны ажил /RS602/

Н.Оюунцэцэг (доктор)

 1. Хөтөлбөрийн менежмент /ED622/

С.Энхцэцэг (доктор, дэд профессор)

 1. Олон улсын харилцааны олон талт механизм /IR624/
  1. 2015-01-21-MF-World-Bank_en.pdf
  2. gpol_12250-2.pdf
  3. Mapping_the_Indicators.pdf

С.Эрдэнэтуул (доктор, профессор)

 1. Тоон шинжилгээний аргууд /BA615/
 2. Нийтийн удирдлагын бодлогын асуудал,шинжилгээ /PM822/
 3. Судалгааны ажил /RS602/

К.Чулуунхишиг (доктор, профессор), Т.Чулуун-Эрдэнэ (доктор, профессор)

 1. Сургалтын үйл ажиллагааны менежмент /EM612/

У.Хишигдалай (доктор)

 1. Судалгааны ажил /RS602/

Ц.Энхчимэг (доктор)

 1. Мөнгөний онол /IE603/
 2. Хөгжлийн эдийн засаг /IE614/