Хүмүүнлэгээс Төрсөн Алдартнууд

ХҮМҮҮНЛЭГЭЭС ТӨРСӨН ГАВЬЯАТ ЦОЛТОН ЭРДЭМТЭД

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн хөдөлмөрч хичээнгүй хамт олноос эх орондоо нэр алдраа цуурайтуулсан Монгол улсын гавъяатууд, соёл, шинжлэх ухааны болон боловсролын эрдмийн зэрэг цолтой багш олон мэндэлсэн билээ.

Арилдийн Шархүү (1999 он)

Монгол Улсын Гавъяат багш
Доктор, профессор

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • 1998 -2003: МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Сургууль, Гадаад албаны ажилтан, бакалаврын сургалт
 • 2001-2003 : Япон улсын Хакүхо охидын коллеж
 • 2004-2005 : Япон улсын Ямагатагийн Их Сургууль, судлаач оюутан
 • 2005-2007 : Ямагата Их Сургууль, Улс төр судлалын мастерын сургалт
 • 2012-2014 : ХИС-ийн Хэл соёлын сургууль, Англи хэлний орчуулагч, бакалаврын сургалт
Цахим шуудан b_maitsetseg@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын судалгаа
 • Японы гадаад бодлого, дипломат ажиллагаа
 • Зөөлөн хүчний бодлого
Заадаг хичээл
 • Гадаад бодлого, үндэсний аюулгүй байдлын асуудал
 • Бүс нутаг
 • Олон улсын аюулгүй байдлын асуудлууд

Батхутагийн Шагжжав (2005 он)

Монгол Улсын Гавъяат багш
Доктор, профессор

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол
 • 1998 -2003: МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Сургууль, Гадаад албаны ажилтан, бакалаврын сургалт
 • 2001-2003 : Япон улсын Хакүхо охидын коллеж
 • 2004-2005 : Япон улсын Ямагатагийн Их Сургууль, судлаач оюутан
 • 2005-2007 : Ямагата Их Сургууль, Улс төр судлалын мастерын сургалт
 • 2012-2014 : ХИС-ийн Хэл соёлын сургууль, Англи хэлний орчуулагч, бакалаврын сургалт
Цахим шуудан b_maitsetseg@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын судалгаа
 • Японы гадаад бодлого, дипломат ажиллагаа
 • Зөөлөн хүчний бодлого
Заадаг хичээл
 • Гадаад бодлого, үндэсний аюулгүй байдлын асуудал
 • Бүс нутаг
 • Олон улсын аюулгүй байдлын асуудлууд

Бэгзийн Чулуундорж (2005 он)

Монгол Улсын Гавъяат багш
Доктор (Sc.D), профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл, когнитив хэлшинжлэл, нейро хэлшинжлэл, боловсролын философи, менежмент, мэдлэгийн менежмент, математик хэлшинжлэлийн чиглэлээр 14 ном, сурах бичиг, 70 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж, гадаад дотоодын хэвлэлд нийтлүүлсэн. 20 гаруй доктор (Ph.D)-ын ажил удирдан хамгаалуулсан
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Дээд боловсролын төлөвлөлт, удирдлага
 • Төрөл бус хэлний типологийн судалгаа
 • Когнитив хэлшинжлэл
 • Нейро хэлшинжлэл
 • Математик хэлшинжлэл
 • Боловсролын философи
 • Мэдлэгийн менежмент

Дамбын Цэмбэл (2006 он)

Монгол Улсын Соёлын гавъяат зүтгэлтэн
Доктор, профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Олон арван өгүүллэг, сэтгүүл зүйн чиглэлээр 800 гаруй найруулал, нийтлэл, тэмдэглэл, сурвалжлага, ярилцлага нийтлүүлсэн.
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Сэтгүүл зүй
 • Утга зохиол судлал

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ-ийн сургалт-эрдэм шинжилгээний ажлыг хөтөлж яваа эрдэмтэд

Бэгзийн Чулуундорж (2005 он)

Монгол Улсын Гавъяат багш
Доктор (Sc.D), профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл, когнитив хэлшинжлэл, нейро хэлшинжлэл, боловсролын философи, менежмент, мэдлэгийн менежмент, математик хэлшинжлэлийн чиглэлээр 14 ном, сурах бичиг, 70 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж, гадаад дотоодын хэвлэлд нийтлүүлсэн. 20 гаруй доктор (Ph.D)-ын ажил удирдан хамгаалуулсан
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Дээд боловсролын төлөвлөлт, удирдлага
 • Төрөл бус хэлний типологийн судалгаа
 • Когнитив хэлшинжлэл
 • Нейро хэлшинжлэл
 • Математик хэлшинжлэл
 • Боловсролын философи
 • Мэдлэгийн менежмент

Гончигжавын Болдбаатар

Менежментийн ухааны доктор
(Ph.D), профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Эдийн засаг, менежмент, маркетинг, хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр нэг сэдэвт зохиол 4, ном, сурах бичиг, гарын авлага 29, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 13, төсөл 8 бичиж нийтийн хүртээл болгосон. Мөн бакалаврын дипломын ажил 35, магистрын дипломын ажил 84, докторын ажил 2-ыг удирдаж хамгаалуулсан.
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Маркетинг менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Боловсролын эдийн засаг, менежмент

Цэнд-Аюушийн Бямбацэнд

Хэлшинжлэлийн ухааны доктор
(Ph.D), профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Хэлшинжлэл, хятад хэлний түүх, үгсийн сангийн судлалын чиглэлээр арваад эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нэг сэдэвт зохиол, ном, гарын авлага бичсэн.
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Эртний хятад хэл
 • Түүхэн хэлзүй
 • Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл
 • Үгсийн сангийн судлал

Төмөрчөдөрийн Төрбат

Хэл шинжлэлийн ухааны доктор
(Ph.D), профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Нэг сэдэвт зохиол, 30 гаруй ном, сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлжээ
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Хэлшинжлэлийн мэдлэг хангамж: монгол хэлээр
 • Монгол текстийн автоматжуулсан боловсруулалт
 • Автомат орчуулга
 • Онтологи
 • Мэдлэг судлал

Дамдины Цэеэрэгзэн

Хэлшинжлэлийн ухааны доктор
(Ph.D), профессор

Дэлгэрэнгүй

Бүтээл, туурвил
 • Ном, сурах бичиг, гарын авлага 40 гаруй, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл 40 гаруй, хянан тохиолдуулсан ном зохиол-20 гаруй, орчуулсан ном өгүүлэл, кино 28, 34 магистрын ажил удирдаж хамгаалуулсан
Судалгаaны ажлын үндсэн чиглэл
 • Орчуулга судлал
 • Боловсрол судлал, сурах бичиг, сургалтын стандарт
 • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
 • Когнитив хэлшинжлэл
 • Сэтгэц хэлшинжлэл
 • Хэлний онол