ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА

Танилцуулга

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Хүний нөөцийн алба нь Захирлын 464 тоот тушаалаар 2015 оны 9-р сард байгуулагдсан. Тус алба нь хүний нөөцийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдүүлж, багш, ажилтнуудын өрсөлдөх чадвар, мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилготойгоор байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

Албаны зорилтууд

 • Ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих орчинг бүрдүүлэх
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн
  менежментийг шинэчлэх
 • Олон улсын мэргэжлийн стандарт, шаардлагыг хангасан шилдэг
  тэргүүний багш, судлаачдаар багшлах боловсон хүчнийг бэхжүүлэх
 • Цалин, урамшууллын системийг сайжруулж, үр бүтээлтэй ажиллах
  хөшүүргийг бий болгох
 • Ажилтнуудыг ур чадварыг дээшлүүлэх, процессыг сайжруулах
  замаар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

 • Хүний нөөцийг оновчтой төлөвлөн, зохион байгуулах
 • Шударга, нээлттэй сонгон шалгаруулалт
 • Хууль, эрх зүйд нийцсэн хөдөлмөрийн харилцаа
 • Багш, ажилтнуудыг хөгжүүлэх сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд
 • Карьер өсөх боломж, нөхцөл бүрдүүлэх
 • Гүйцэтгэлийн удирдлага
 • Ажилтнуудад зориулсан нийгмийн халамж, тэтгэмж, тусламж дэмжлэг
 • Өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын систем
 • Ажилтны бүртгэл, мэдээллийн сан зэрэг хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Холбогдох дүрэм журам

Хис-ийн багш нарыг аттестатчилах журам

Багшийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Багш сонгон шалгаруулж авах журам

Шагнах тухай журам

ХОЛБОО БАРИХ

Хичээлийн 1-р байр 201/B/ тоот
Утас: 77111500  /110 ; 111/
И-Мэйл хаяг: hr.o@humanities.mn