ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Танилцуулга

Тус төв нь анх’Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв’ нэртэйгээр 2015 оны 01 сарын 05-ны өдөр ‘ Нийгмийн хөдөлмөр хамгааллын яам’ болон ‘Соёл, Шинжлэх ухааны яамнаас’ хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдсан ба 2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн Оюутны хөгжлийн төв болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.

Төвийн зорилго нь ХИС-ийн оюутнууд болон төгсөгчдийн зах зээл дээрх нэр хүнд болон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, оюутнуудын хөгжлийг дэмжих олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах зорилготой бөгөөд үүнийхээ хүрээнд дараах зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.
Үүнд:
 • Төгсөгчдийн мэдээллийн сан бүрдүүлж эргэлтэд оруулах
 • Оюутнуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлдэх сургалтууд зохион байгуулах
 • Ажил олгогчидтой хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар суралцаж буй оюутнуудыг дадлагын бааз, цагийн болон байнгын ажлын байраар хангах
 • Төгсөгчдийн хөдөлмөрийн зах зээл дээрх нэр хүндийг нэмэгдүүлэх
 • Оюутнуудын карьер төлөвлөлтөө хийхэд туслалцаа үзүүлэх
 • Байнгын болон цагийн ажилд бэлтгэх талаар зөвлөгөө өгөх
 • Оюутнуудтай уулзах цаг гарган мэдээлэл өгөх

Төвийн суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээ

Сургалт:

 • Хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн бэлдэх талаар сургалт
 • Карьер төлөвлөлт ба хөгжлийн сургалт
 • Мэргэжлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх сургалт
 • Цагийн ажлын мэдээлэл олгох сургалт

Эвент зохион байгуулах:

 • Оюутны холбоо, сайн дурын клубуудээс олон нитйин эвент зохион байгуулах захиалгыг хүлээн авах
 • Хуваарт гаргах баталгаажуулах
 • Анги танхимийн захиалга баталгаажуулан системд оруулах
 • Мэдээллийг холбогдох алба нэгжүүдэд дамжуулах, гааодлагатай зохицуулалтыг хийх

Оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

 • Оюутнуудыг цагийн ажилд зуучлах
 • Танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагад зуучлах
 • Нийтийг хамарсан ажилд татан оролцуулах
 • Төгсөгчдийг байнгын ажлын байранд зуучлах

Судалгаа:

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн болон ур чадварын судалгаа
 • Төгсөгчдийг мөшгөх буюу хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа
 • Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

ХОЛБОО БАРИХ

Утас: +976-77111500 /140/
И-мэйл: fac.serv.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 302 тоот

ХӨГЖЛИЙН ТӨВӨӨС ЗАРЛАГДСАН ЭВЕНТЭД ОРОЛЦОХ

ХӨГЖЛИЙН ТӨВӨӨР ДАМЖУУЛАН АЖИЛД ЗУУЧЛУУЛАХ