ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Танилцуулга

Оюутнууд өөрсдийн оролцоотойгоор нийгэм, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан мэдлэг мэдээлэл цуглуулж сурдаг тул Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургууль нь оюутан суралцагчдын ​​боловсролд анхаарч, оюутнуудынхаа үзэл бодлыг өргөжүүлж, нийгмийн хариуцлага гэж юу болох талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг тус төвөөр дамжуулан хүргэдэг.

Төв нь ХИС-ийн оюутнуудын болон төгсөгчдийн зах зээл дээрх хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, оюутнуудын хөгжлийг дэмжих олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах зорилготой бөгөөд үүнийхээ хүрээнд дараах зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.
Үүнд:
 • Төгсөгчдийн мэдээллийн сан бүрдүүлж эргэлтэд оруулах
 • Оюутнуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлдэх сургалтууд зохион байгуулах
 • Ажил олгогчидтой хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар суралцаж буй оюутнуудыг дадлагын бааз, цагийн болон байнгын ажлын байраар хангах
 • Оюутнуудын карьер төлөвлөлтөө хийхэд туслалцаа үзүүлэх
 • Байнгын болон цагийн ажилд бэлтгэх талаар зөвлөгөө өгөх
 • Оюутнуудтай уулзах цаг гарган мэдээлэл өгөх

Төвийн суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээ

Сургалт:

 • Хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн бэлдэх талаар сургалт
 • Карьер төлөвлөлт ба хөгжлийн сургалт
 • Мэргэжлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх сургалт
 • Цагийн ажлын мэдээлэл олгох сургалт

Эвент зохион байгуулах:

 • Оюутны холбоо, сайн дурын клубуудээс олон нийтийн эвент зохион байгуулах захиалгыг хүлээн авах
 • Хуваарь гаргах баталгаажуулах
 • Анги танхимийн захиалга баталгаажуулан системд оруулах
 • Мэдээллийг холбогдох алба нэгжүүдэд дамжуулах, шаардлагатай зохион байгуулалтийг хийх

Оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

 • Оюутнуудыг цагийн ажилд зуучлах
 • Танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагад зуучлах
 • Нийтийг хамарсан ажилд татан оролцуулах
 • Төгсөгчдийг байнгын ажлын байранд зуучлах

Судалгаа:

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн болон ур чадварын судалгаа
 • Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа
 • Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

ХОЛБОО БАРИХ

Утас: +976-77111500 /160/
И-мэйл: zoljargal.b@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 102 тоот