Хөрөнгийн Менежментийн Алба

Танилцуулга

Хөрөнгийн менежментийн алба нь 2015 онд байгуулагдсан бөгөөд ХИС-ийн нийт суралцагсад багш ажиллагсдын ажиллах, суралцах тав тухтай, аюулгүй цэвэр цэмцгэр орчин бүрдүүлэх, дотор гадна тохижилтийг хариуцах, материаллаг баазыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, аюулгүй байдал, дүрэм журмыг сахиулах зэрэг Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хууль журам, стандартад нийцсэн сургуулийн таатай орчныг бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

2019 оны 05 сараас эхлэн салбартаа тэргүүлэгч цэвэрлэгээ үйлчилгээний компани Юнисервис Сольюшн ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан үйлчилгээний чиг үүргээ шилжүүлэн ажиллаж байна. Мөн сургууль, оюутны дотуур байр, эдэлбэр газрын орчинд хэв журам, аюулгүй ажиллагааг сахиулах зорилгоор гэрээт хамгаалалтын байгууллага Ханхүү Бат ХХК (Очир сервис)-тай хамтран ажиллаж ирлээ. Цэвэолэгээ үйлчилгээ болон хариуул хамгаалалтын чиг үүргийг иийнхүү аутсориснг хэлбэрээр шийдвэрлэсэн нь салбартаа анхдагч шинэлэг үйл ажиллагаа болсон.

Мөн мэргэжлийн хяналтын болон төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж иргэд олон нийтийн өмч хөрөнгийг арчлах, тохижилт үйлчилгээ хийхэд оролцож дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Албаны байршил хаяг

ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 302 тоот

Х.Энхбаяр

Албаны дарга

Г.Галбаатар

Хангамжийн менежер

Ш.Эрдэнэчимэг

Оюутны дотуур байрны зохицуулагч

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Суралцагчдаас дотуур байранд суух хүсэлт хүлээн авж шийдвэрлэх

Холбогдох дүрэм журам

1. Оюутны байрны дотоод журам

2. Хичээлийн байрны дотоод журам