ЭЦЭГ & ЭХ

24
May
01
Jun
“Бид Хүмүүнлэгчүүд” сэдэвт бүтээлийн уралдаан
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ
31
Aug
2020- 2021 оны элсэлт бүртгэж эхлэлээ
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

ЭЦЭГ ЭХИЙН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Эцэг эхчүүд өөрийн аккаунтыг үүсгэж суралцагчийн ирцийн болон дүнгийн мэдээллийг авах боломжтой