Гадаад хэлний орчуулга (Англи)
Хэл, соёлын сургууль
Хөтөлбөр 1991 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандартад нийцсэн сургалтаар орчин үеийн технологийн дэвшлийг харилцаанд ашиглах чадамжтай Монгол, Англи хэлний хооронд төрөл бүрийн салбарын орчуулгыг хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлогийг тусган чанартай орчуулга хийх олон талт хөрвөх чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Англи хэлний С1-С2 түвшний мэдлэг
Хэл, соёл хоорондын судалгаа хийх чадвар
Англи ба Монгол хэл дээр мэргэжлийн орчуулга хийх чадвар
Багаар болон бие даан ажиллах, бүтээлч сэтгэлгээ, хөрвөх чадвар
Хөтөлбөрийн онцлог

- Олон улсын стандарт сургалтад хамрагдаж, IELTS-7.0, IBT TOEFL-94 оноотой дүйцэхүйц хэлний чадварыг эзэмших;
- Шууд тооцох шалгалт, ОУ-ын шалгалтын оноогоор кредитээ дүйцүүлэн богино хугацаанд төгсөх;
- Монгол, англи хэлний хооронд төрөл бүрийн салбарын мэргэжлийн орчуулгыг хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлогийг тусган чанартай орчуулах чадварыг эзэмших;
- Орчуулгын клуб, ярианы клубуудэд хамрагдан англи хэлний харилцааны чадвараа дээшлүүлэх;
- Багшийн хөтөлбөрийн хичээлүүдээс судлан орчуулагчаас гадна багшийн мэргэжлээр төгсөн, хөрвөх чадвар эзэмших;

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх

Үндэсний Зөвлөлийн 2 удаагийн

магадлан итгэмжлэл

Хэлний хичээлийн кредитийг дүйцүүлэх боломж

IELTS, iBTTOEFL шалгалтад бэлтгэх сургалт

Сонгон судлах хичээлээр 2 дахь мэргэжлийн

чиг баримжааг олж авах боломж

Олон улсын стандарт бүхий гадаад хэлний лаборатори САНАКО

Мэргэжлийн дадлага хийх гэрээт байгууллагууд


Ажиллах боломжтой ажлын байр
1
Олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдэд орчуулагч, гадаад харилцааны мэргэжилтэн
2
Монгол улсад суугаа гадаадын элчин сайдын яамдад орчуулагч, гадаад харилцааны мэргэжилтэн
3
Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод орчуулагч
4
Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага, аялал жуулчлалын байгууллагуудад менежер, орчуулагч
5
Багш, судлаач


Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Англи хэл, Нийгэм судлал
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Математик, Монгол хэл
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 184,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 5,904,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
Мэргэжлийн хичээлийн багш нар
Хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг Англи хэлний тэнхим хариуцан ажилладаг.
 • Г.Эрдэнэцэцэг

  Англи хэлний заах арга зүйн магистр | Тэнхимийн эрхлэгч


  Заадаг хичээлүүд


  • Гадаад хэлний заах арга зүй
  • Хэлний онол (авиа зүй, үг зүй, үгсийн сан, утга зүй, өгүүлбэр зүй, дискурс)
  • Орчуулга

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Гадаад хэл заах арга зүй
 • Н.Оюунцэцэг

  Боловсрол судлалын доктор (Ph.D) | Дэд профессор


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Мэргэжлийн англи хэл
  • Ерөнхий англи хэл
  • Боловсрол судлал
  • Хөтөлбөр судлал

  Магистр, доктор:

  • Хөтөлбөрийн менежмент
  • Боловсролын тогтолцоо, түвшин

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Боловсрол судлал
  • Боловсролын удирдлага
  • Хөтөлбөр судлал
  • Мэргэжлийн англи хэлний хөтөлбөр боловсруулалт, заах арга зүй
 • Б.Дагиймаа

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.), дэд профессор | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Хэл шинжлэлийн удиртгал
  • Ерөнхий англи хэл

  Магистр, доктор:

  • Сэтгэц хэл шинжлэл
  • Когнитив хэл шинжлэл
  • Нейро хэл шинжлэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Дискурс судлал
  • Сэтгэц хэл шинжлэл
  • Нейро хэл шинжлэл
  • Когнитив хэл шинжлэл
  • Дижитал болон математик хэл шинжлэл
 • Б.Мөнхтуяа

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.) | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Мэргэжлийн англи хэл
  • Технологид суурилсан сургалтын арга зүй

  Магистр, доктор:

  • Дискурсийн онол, арга зүй
  • Хэлний философи
  • Орчуулгын технологи

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэрэглээний хэл шинжлэл
  • Мэргэжлийн толь бичиг судлал
  • Нэр томьёо судлал
 • С.Хүрэлням

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.) | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Ерөнхий англи хэл
  • Хэлний онол

  Магистр, доктор:

  • Орчуулгын онол, арга зүй
  • Мэргэжлийн судалгааны арга зүй
  • Хэл, соёл хоорондын коммуникаци

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Орчуулга судлал
 • Д.Батцэцэг

  Англи хэлний заах арга магистр, MeD in TESOL | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Ерөнхий англи хэл
  • Гадаадын уран зохиол
  • Мэргэжлийн ёс зүй
  • Орон судлал
  • Тусгай хэрэгцээт боловсрол
  • Орчуулга

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Заах арга зүй
  • Орчуулга судлал
  • Соёл судлал
 • Ц.Батхүү

  Боловсрол судлалын магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Мэргэжлийн англи хэл
  • Англи хэл 1-6
  • Бичгийн орчуулга
  • TOEFL iBT
  • Бизнес, эдийн засгийн орчуулга

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Боловсролын удирдлага
  • Орчуулга судлал
 • С.Хосбаяр

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бичгийн орчуулга
  • Орчуулга ба найруулга зүй
  • Орчуулгын онол

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Орчуулга судлал
 • Ч.Ариунаа

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бичгийн орчуулга
  • Албан бичгийн орчуулга
  • Бизнес эдийн засгийн орчуулга
  • Орчуулга ба найруулга зүй

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Орчуулга судлал
 • Ц.Баасанжав

  Англи хэлний заах аргазүйн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Ерөнхий англи хэл
  • Бизнесийн англи хэл
  • IELTS бэлтгэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Боловсрол судлал
 • Ж.Алдармаа

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бичгийн орчуулга
  • Ажил хэргийн англи хэл
  • Гадаад хэл заах арга зүй
  • Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Орчуулга судлал
  • Заах арга зүй
 • Ж.Мөнхбилэг

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Ерөнхий англи хэл
  • Англи хэлний сонсох, ярих дадлага
  • Бизнесийн англи хэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Заах арга зүй
 • Б.Төгөлмаа

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Англи хэл 1-6
  • Орчуулга судлал

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Орчуулга судлал
  • Заах арга зүй
 • Ц.Аззаяа

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Ерөнхий англи хэл
  • Мэргэжлийн англи хэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Боловсрол судлал
  • Заах арга зүй
 • Д.Нямсүрэн

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Аялал жуулчлалын орчуулга
  • Англи хэл 1-6
  • IELTS бэлтгэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Сэтгэц хэл шинжлэл
  • Нейро хэл шинжлэл
 • Д.Гүндсамба

  Хэл шинжлэлийн магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Аялал жуулчлалын орчуулга
  • Англи хэл 1-6
  • IELTS бэлтгэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Заах арга зүй
 • О.Мөнхчимэг

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.) | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Ерөнхий англи хэл I
  • ELTS/TOEFL
  • Бичих ур чадвар

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэлшинжлэл
  • Дискурс судлал
  • Орчуулга судлал
Түгээмэл асуулт хариулт
Шинээр элсэгч
 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn