ЭДИЙН ЗАСАГ
Бизнесийн сургууль
Хөтөлбөр 2000 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Олон улсын эдийн засаг, бизнестэй холбоотой нийгмийн шинжлэх ухааны өргөн хүрээний мэдлэг, ойлголттой, даяаршил, олон улсын эдийн засгийн харилцаанд тулгарч буй гол асуудлуудыг ойлгох, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, цаашдын хандлагыг тодорхойлох, бодлого боловсруулах чадвартай мэргэжлийн түвшинд тасралтгүй хөгжих мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн цогц мэдлэг
Хувь хүний хөгжлийн цогц чадамжууд
Дата анализ, Технологийн ур чадвар
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ур чадвар
Глобал түвшинд өрсөлдөх чадвар
Хөтөлбөрийн онцлог

- Олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, арга зүйгээр дамжуулан цогц чадамжийг эзэмших;
- Honors хөтөлбөрт хамрагдан, магистрын хичээлүүдийг судлах;
- Онол, практик хосолсон, хэрэглээнд суурилсан сургалтаар мэргэжлийн ур чадвар эзэмших;
- "Economist" клубын гишүүн болж академик ур чадвараа нэмэгдүүлэх;
- Цахим болон танхим хосолсон сургалтаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих;
- Сэтгэл судлал, програм хангамж, олон улсын харилцаа, олон улсын худалдааны хичээлүүдээс сонгон судалж, хоёр дахь мэргэжлийн чиг баримжааг эзэмших;
- 70 гаруй гэрээт байгууллагаас сонгон жил бүр дадлага хийх;

Үндэсний хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдсэн

Англи, Хятад, Солонгос, Япон хэлийг хоёр дахь гадаад хэлээр сонгон судлах боломж

Бусад хөтөлбөрийн хичээлийг багцаар судлан хөрвөх чадвараа нэмэгдүүлэх

Хоёр дахь мэргэжлийн чиг баримжааг олж авах, хос дипломтой төгсөх боломж

Цахим болон танхим хосолсон сургалтаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих боломж.

Мэргэжлийн зарим хичээлүүдийг англи хэлээр судлана


Ажиллах боломжтой ажлын байр
1
Эдийн засагч
2
Бизнесийн шинжээч
3
Дата аналист
4
Санхүүгийн зөвлөх, шинжээч
5
Төслийн менежер/координатор
6
Банкны эдийн засагч
7
Бодлогын судлаач
8
Эрсдэлийн шинжээч
9
Их дээд сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд судлаач


Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Математик
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Англи хэл, Физик
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 184,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 5,904,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
Мэргэжлийн хичээлийн багш нар
Хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг Санхүү, эдийн засгийн тэнхим хариуцан ажилладаг.
 • Д.Энхболд

  Магистр | ММНБ | СТОУС-ын сургагч багш | Тэнхимийн эрхлэгч


  Заадаг хичээлүүд


  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
  • Дунд шатны бүртгэл
  • Ахисан түвшний бүртгэл
  • Өртгийн бүртгэл ба удирдлага

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Нэгдмэл тайлагнал
  • Санхүү ба татварын тайлагнал
  • Өртгийн удирдлага
  • Хөрөнгийн зах зээл
 • Д.Батсуурь

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Эдийн засгийн математик
  • Бизнесийн статистик
  • Дунд түвшний эконометрик
  • Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
  • Санхүүгийн эконометрик

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Өгөгдлийн шинжилгээ, оновчлол
 • Ш.Мөнгөнсүх

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бизнесийн статистик
  • Статистик боловсруулалтын програм хангамж
  • Математик
  • Эдийн засгийн математик
 • А.Амаржаргал

  Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D.) | Профессор


  Заадаг хичээлүүд


  Магистр, доктор:

  • Судалгааны арга зүй
  • Бодлогын загварчлал
  • Бизнес хэлцэл
  • Ахисан түвшний хөгжлийн эдийн засаг
 • Б.Галбадрах

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Микро эдийн засгийн үндэс
  • Макро эдийн засгийн үндэс
  • Эконометрикийн үндэс
  • Дунд түвшний микро эдийн засаг
  • Менежментийн эдийн засаг
 • Л.Бямбасүрэн

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Дунд түвшний макро эдийн засаг
  • Олон улсын эдийн засаг
  • Олон улсын санхүү
  • Эконометрикс
  • Санхүүгийн экономикс

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Олон улсын санхүү
  • Системийн анализ
 • Б.Жаргалмаа

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Микро эдийн засгийн үндэс
  • Макро эдийн засгийн үндэс
  • Санхүүгийн эдийн засаг
  • Эконометрикийн үндэс
 • Б.Ариунгэрэл

  Магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бизнесийн статистик
  • Хөдөлмөрийн эдийн засаг
  • Бүс нутгийн эдийн засаг
  • Зан төлөвийн эдийн засаг


  Судалгааны чиглэл:

  • Үйл хөдлөлийн эдийн засаг
  • Хүрээлэн буй орчны эдийн засаг
Түгээмэл асуулт хариулт
Шинээр элсэгч
 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn