САНХҮҮ
БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ
Хөтөлбөр 1998 оноос хэрэгжиж эхэлсэн.

Төрийн болон хувийн өмчит компани, санхүүгийн байгууллагууд, арилжааны банк, даатгалын компанид санхүүгийн менежер, санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, санхүүгийн цогц мэдлэгт тулгуурлан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх
Банк, санхүү, даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Байгууллагын санхүүгийн асуудлыг дангаар болон цогцоор шийдвэрлэх
Санхүүгийн шинжилгээнд үндэслэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах
Хөтөлбөрийн онцлог

- СFA LEVEL 1 агуулгад нийцсэн;
- Банк, даатгал, хөрөнгө оруулалтын салбарт хөрвөх чадвар;
- Олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, арга зүйгээр дамжуулан цогц чадамжийг эзэмших;
- Цахим болон танхим хосолсон сургалтаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих;
- Сэтгэл судлал, програм хангамж, эдийн засаг, олон улсын худалдааны хичээлүүдээс сонгон судалж, хоёр дахь мэргэжлийн чиг баримжааг эзэмших;
- 70 гаруй гэрээт байгууллагаас сонгон жил бүр дадлага хийх;
- "FMS" клубын гишүүн болж хувь хүний болон академик ур чадвараа хөгжүүлэх;

Үндэсний хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдсэн

Англи, Хятад, Солонгос, Япон хэлийг хоёр дахь гадаад хэлээр сонгон судлах боломж

Бусад хөтөлбөрийн хичээлийг багцаар судлан хөрвөх чадвараа нэмэгдүүлэх

Хоёр дахь мэргэжлийн чиг баримжааг олж авах, хос дипломтой төгсөх боломж

Цахим болон танхим хосолсон сургалтаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих боломж

Мэргэжлийн зарим хичээлүүдийг англи хэлээр судлана.


Ажиллах боломжтой ажлын байр
1
Аж ахуйн нэгж байгууллагад санхүүгийн менежер
2
Үнэт цаасны компанид санхүүгийн шинжээч, брокер, диллер
3
Арилжааны банкинд теллер, харилцагчийн зөвлөх, харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан, зээлийн судалгааны менежер, процесс аналист
4
Даатгалын байгууллагад даатгалын менежер, нөхөн төлбөрийн мэргэжилтэн
5
Татвар, Нийгмийн даатгал, Гааль болон бусад бүх төрлийн төсвийн байгууллагад санхүүгийн мэргэжилтэн
6
Бие даан санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх


Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Математик
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Англи хэл, Нийгэм судлал
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 184,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 5,904,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
Мэргэжлийн хичээлийн багш нар
Хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг Санхүү, эдийн засгийн тэнхим хариуцан ажилладаг.
 • Д.Энхболд

  Магистр | ММНБ | СТОУС-ын сургагч багш | Тэнхимийн эрхлэгч


  Заадаг хичээлүүд


  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
  • Дунд шатны бүртгэл
  • Ахисан түвшний бүртгэл
  • Өртгийн бүртгэл ба удирдлага

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Нэгдмэл тайлагнал
  • Санхүү ба татварын тайлагнал
  • Өртгийн удирдлага
  • Хөрөнгийн зах зээл
 • Д.Цэрэнханд

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Аж ахуйн нэгжийн санхүү
  • Санхүүгийн менежмент
  • Банкны менежмент
  • Санхүүгийн математик
  • Даатгалын менежмент

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Компаний санхүү
  • Хөгжлийн эдийн засаг
 • Ө.Түвшинжаргал

  Магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Санхүүгийн үндэс
  • Үнэт цаасны зах зээл
  • Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн менежмент
  • Зээлийн шинжилгээ
 • Д.Батсуурь

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Эдийн засгийн математик
  • Бизнесийн статистик
  • Дунд түвшний эконометрик
  • Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
  • Санхүүгийн эконометрик

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Өгөгдлийн шинжилгээ, оновчлол
 • А.Энхсүрэн

  Магистр, мэргэшсэн үнэлгээчин | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Санхүүгийн шийдвэр гаргалт
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
  • Зардлын бүртгэл
  • Дунд шатны бүртгэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Санхүүгийн тайлангийн зориулалттай хөрөнгийн дахин үнэлгээний асуудлууд
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн автомат үнэлгээний арга зүйн загвар
  • Хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний асуудлууд
 • Т.Энхсайхан

  Магистр | ММНБ | УСНББОУС-ын сургагч багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
  • Санхүүгийн бүртгэл
  • Зардлын бүртгэл
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, мэргэжлийн ёс зүй
 • Ш.Мөнгөнсүх

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бизнесийн статистик
  • Статистик боловсруулалтын програм хангамж
  • Математик
  • Эдийн засгийн математик
 • Т.Тогтохбуян

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Олон улсын худалдааны эрх зүй
  • Бизнесийн эрх зүй
  • Олон улсын бизнес
  • Стратегийн менежмент
  • Бизнес төлөвлөлт
 • Л.Бямбасүрэн

  Магистр | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Дунд түвшний макро эдийн засаг
  • Олон улсын эдийн засаг
  • Олон улсын санхүү
  • Эконометрикс
  • Санхүүгийн экономикс

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Олон улсын санхүү
  • Системийн анализ
Түгээмэл асуулт хариулт
Шинээр элсэгч
 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn