Гадаад хэл, шинжлэлийн докторын хөтөлбөр
Хэл, соёлын сургууль
Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Хэл шинжлэлийн салбарын өндөр ач холбогдол бүхий чиглэлүүдээр шинжлэх ухааны салбар хоорондын солбилцол дээрх нарийвчилсан судалгаа хийх, нийгэм болон салбарын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах зорилготой судлаач нарт зориулагдсан.

Суралцах хугацаа: 3 жил

Суралцах ур чадвар
Хэл шинжлэл, тархи судлал, сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны солбицол дээр судалгаа хийх
Мэдлэгийн онол, философи, сэтгэлгээний онолуудыг когнитив психологийн ерөнхий зарчимд холбон судалгаа хийх
Хэл шинжлэлийн судалгааны цаашдын чиг хандлагад нийцүүлэн хөрвөх чадвартай болох
Гадаад болон монгол хэлний текстийн загварчлал боловсруулах
Хөтөлбөрийн онцлог

Монголд шинээр хөгжиж буй нейро-когнитив хэл шинжлэл, математик-хэл шинжлэлийн судалгаа

Салбар хоорондын уулзвар дээрх гадаад хэл заах, сургах арга зүйн судалгаа

"Тархи-хэл", "Хэл-оюун санаа", "Хэл-харилцаа", "Хэл-мэдээллийн технологи" чиглэлийн нарийвчилсан судалгаа

Гадаад болон монгол хэлний текстийн загварчлал

Ажиллахын зэрэгцээ суралцахад тохиромжтой блок болон цахим, танхим хосолсон сургалт

Сургалтад ашигладаг мэргэжлийн
програм хангамж
Элсэхэд тавигдах шаардлага
Судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай
Магистрын зэрэгтэй, үнэлгээний голч 3.0 ба түүнээс дээш
B2, C1 түвшний англи хэлний шалгалт
+ Бүтээлийн жагсаалт
Сургалтын төлбөр, Хөнгөлөлт
1 кредит - 247,250
Төлбөрийг хуваан төлөх боломжтой
Ассистантшип хөтөлбөрт хамрагдагдан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгж
Гадаад хэл шинжлэлийн чиглэлээр магистр, докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хамгаалуулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөл,
Англи хэлний тэнхим хариуцан ажилладаг.
 • Н.Оюунцэцэг

  Боловсрол судлалын доктор (Ph.D) | Дэд профессор


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Мэргэжлийн англи хэл
  • Ерөнхий англи хэл
  • Боловсрол судлал
  • Хөтөлбөр судлал

  Магистр, доктор:

  • Хөтөлбөрийн менежмент
  • Боловсролын тогтолцоо, түвшин

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Боловсрол судлал
  • Боловсролын удирдлага
  • Хөтөлбөр судлал
  • Мэргэжлийн англи хэлний хөтөлбөр боловсруулалт, заах арга зүй
 • Б.Дагиймаа

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.), дэд профессор | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Хэл шинжлэлийн удиртгал
  • Ерөнхий англи хэл

  Магистр, доктор:

  • Сэтгэц хэл шинжлэл
  • Когнитив хэл шинжлэл
  • Нейро хэл шинжлэл

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Дискурс судлал
  • Сэтгэц хэл шинжлэл
  • Нейро хэл шинжлэл
  • Когнитив хэл шинжлэл
  • Дижитал болон математик хэл шинжлэл
 • Б.Мөнхтуяа

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.) | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Мэргэжлийн англи хэл
  • Технологид суурилсан сургалтын арга зүй

  Магистр, доктор:

  • Дискурсийн онол, арга зүй
  • Хэлний философи
  • Орчуулгын технологи

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэрэглээний хэл шинжлэл
  • Мэргэжлийн толь бичиг судлал
  • Нэр томьёо судлал
 • С.Хүрэлням

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D.) | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Ерөнхий англи хэл
  • Хэлний онол

  Магистр, доктор:

  • Орчуулгын онол, арга зүй
  • Мэргэжлийн судалгааны арга зүй
  • Хэл, соёл хоорондын коммуникаци

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл
  • Орчуулга судлал
Түгээмэл асуулт хариулт
Шинээр элсэгч
 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn