МЕНЕЖМЕНТЫН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР
Бизнесийн сургууль
Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Удирдахуйн буюу менежментийн онол, арга зүйн мэдлэгийг шинжлэх ухааны гүнзгий түвшинд эзэмшүүлж, менежментийн ухааны чиглэлээр бие даан бүтээлчээр судалгаа шинжилгээ хийх, шинжлэх ухаанд хувь нэмрээ оруулах чадвартай судлаачдыг бэлтгэнэ.

Суралцах хугацаа: 3 жил

Суралцах ур чадвар
Менежментийн шинжлэх ухааны онол, практикийн асуудлыг салбар хооронд болон олон салбарын уулзвар дээр судлан оношлох, шийдвэрлэх
Эдийн засаг, статистик, эконометрикс, менежментийн шинжлэх ухааны судалгааны онол, арга зүйн хүрээнд байгууллагын асуудлыг оношлох, шийдвэрлэх
Судалгааны арга зүйн мэдлэгт тулгуурлан өөрийн судалгааны оновчтой арга зүйг сонгох, судалгаа шинжилгээний аргуудыг хослуулан ашиглах, шинэ мэдлэг бүтээх
Салбарын болон байгууллагын орчинг үнэлэх, нөхцөл байдалд тохирсон аргаар судалгааны өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах, байгууллагын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж оношлох
Судалгаанд суурилсан болон эрдэм шинжилгээний ном, зохиол, өгүүллүүдэд үнэлгээ хийх, шүүмжлэлт байр сууринаас хандах
Өөрийн судалгааны бүтээлийг олон нийтэд түгээх, судалгааны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, санхүүжилт хүсэхэд гадаад хэлийг чөлөөтэй ашиглах
Хөтөлбөрийн онцлог

Салбарын болон байгууллагын менежментийн орчин үеийн чиг хандлагын талаар судалгаанд суурилсан мэдлэгийг олж авах

Байгууллагын стратеги, хүний нөөцийн менежмент, жижиг дунд бизнесийн бүтээмжийн, маркетингийн, чанарын менежментийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг эрдэмтэдтэй хамтран судалгааны ажил гүйцэтгэх боломж

Менежментийн шинжлэх ухааны орчин үеийн хандлага болох мэдлэгийн менежмент, суралцагч байгууллагын талаар гүнзгий мэдлэг, чадварыг эзэмших боломж

Ассистаншип хөтөлбөрт хамрагдах, өөрийн судалгааны бүтээлийг хэвлүүлэх замаар эрдэм шинжилгээний багц цагаа тооцуулах, багшийн туслахаар ажиллан бакалаврын түвшинд хичээл зааж туршлагаа нэмэгдүүлэх боломж

Ажлын хажуугаар ачааллаа тохируулан суралцахад тохиромжтой блок болон цахим танхим хосолсон сургалт

Олон улсын стандартад нийцсэн цахим сургалтын
Canvas платформоор дамжуулан хичээлээ судлах

Сургалтад ашигладаг мэргэжлийн
програм хангамж
Элсэхэд тавигдах шаардлага
Судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай
Магистрын зэрэгтэй, үнэлгээний голч 3.0 ба түүнээс дээш
B2, C1 түвшний англи хэлний шалгалт
+ Бүтээлийн жагсаалт
Сургалтын төлбөр, Хөнгөлөлт
1 кредит - 247,250
Төлбөрийг хуваан төлөх боломжтой
Ассистантшип хөтөлбөрт хамрагдагдан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгж
Бизнесийн удирдлага, менежмент, аялал жууулчлалын чиглэлээр магистр, докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хамгаалуулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөл,
Бизнесийн удирдлагын тэнхим хариуцан ажилладаг.
 • Г.Болдбаатар

  Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D.), Профессор


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Маркетингийн судалгаа
  • Маркетингийн стратеги
  • Маркетинг
  • Маркетингийн идэвхжүүлэлт
  • Стратегийн менежмент

  Магистр, доктор:

  • Өөрчлөлтийн болон манлайллын менежмент
  • Брендийн удирдлага

   

  Судалгааны чиглэл

  • Нейромаркетинг
  • Хэрэглэгчийн зан төлөв
  • Манлайлал
 • Э.Эрдэнэчимэг

  Боловсролын маркетингийн доктор (Ph.D.) | Дэд профессор


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Маркетингийн менежмент
  • Борлуулалтын менежмент
  • Үйлчилгээний маркетинг (англи хэлээр)
  • Нийгэмд чиглэсэн маркетинг

  Магистр, доктор:

  • Ахисан түвшиний маркетингийн менежмент
  • Эрдэм шинжилгээний арга зүй (чанарын судалгааны арга зүй)

  Судалгааны чиглэл:

  • Маркетингийн менежмент
  • Боловсролын маркетинг
  • Ногоон маркетинг
 • У.Хишигдалай

  Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D.) | Дэд профессор


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Менежмент
  • Аялал жуулчлалын бүс нутаг төлөвлөлт
  • Бизнесийн орчин үеийн судалгааны арга зүй
  • Экотуризмын менежмент бодлого

  Магистр, доктор:

  • Менежментийн орчин үеийн чиг хандлага

  Судалгааны чиглэл:

  • Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвар
  • Аялал жуулчлалын тотвортой хөгжил
 • Н.Ариунжаргал

  Менежментийн ухааны доктор (Ph.D.) | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Менежмент
  • Олон улсын худалдааны үндэс
  • Олон улсын бизнесийн менежмент
  • Франчайзинг
  • Олон улсын худалдааны онол ба бодлого

  Магистр, доктор:

  • Ахисан түвшний төслийн менежмент
  • Удирдлагын шийдвэр гаргалтын загварууд
  • Энтрепрёнер хичээл

  Судалгааны чиглэл:

  • Үйлчилгээний маркетинг
  • Худалдаа, эдийн засаг
 • Б.Хишигтогтох

  Менежментийн ухааны доктор (Ph.D.) | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Хүний нөөцийн менежмент
  • Үйл ажиллагааны менежмент
  • Удирдлагын шийдвэр гаргалт

  Магистр, доктор:

  • Судалгааны арга зүй

  Судалгааны чиглэл:

  • Хүний нөөцийн менежментийн асуудлууд
 • М.Одончимэг

  Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D.) | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Стратегийн менежмент
  • Хөдөлмөрийн харилцаа
  • Судалгааны арга зүй
  • Төслийн менежмент
  • Хүний нөөц

  Магистр, доктор:

  • Судалгааны арга зүй
  • Төслийн менежмент
  • Хүний нөөцийн стратегийн удирдлага
  • Нийтийн удирдлага дахь стратегийн өөрчлөлт
  • Стратегийн удирдлагын үзэл баримтлал, шинжилгээ

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэрэглэгч болон байгууллагын зан төлөв, стратеги
 • С.Эрдэнэтуул

  Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D.), Профессор | Хамгаалуулах зөвлөлийн дарга


  Заадаг хичээлүүд


  Магистр, доктор:

  • Судалгааны арга зүй
  • Менежментийн орчин үеийн чиг хандлага
  • Нийтийн удирдлага дахь ахисан түвшний статистик шинжилгээ
  • Нийтийн удирдлагын судалгааны дизайн болон аргууд
  • Байгууллагын сэтгэл зүй ба зан төлөвийн онол

  Судалгааны чиглэл:

  • Хүний нөөцийн менежментийн асуудлууд
  • Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил, менежментийн асуудлууд
Түгээмэл асуулт хариулт
Шинээр элсэгч
 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn