Багш, гадаад хэлний боловсрол (Хятад)
Хэл, соёлын сургууль
Хөтөлбөр 1991 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Монгол, Хятад хэлний хооронд төрөл бүрийн салбарын орчуулгыг хийх, суралцагчдын сэтгэл зүй, зан төлөвт тулгуурлан Хятад хэлийг заах цогц чадамжтай мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Хятад хэлний HSK-6 түвшний мэдлэг эзэмшиж, аман болон бичгийн харилцааны түвшинд хэрэглэх
Хэл, соёл хоорондын судалгаа, шинжилгээ хийх чадвар
Хятад, Монгол хэлний хооронд мэргэжлийн орчуулга хийх чадвар
Боловсрол судлалын болон гадаад хэл заах арга зүйн мэдлэг, чадвар
Хөтөлбөрийн онцлог

- HSK YI түвшний мэдлэг эзэмшсэнээр БНХАУ-ын их, дээд сургуулиудад ахисан түвшний тэтгэлэгт сургалтад хамрагдах;
- Хэлний мэдлэг чадвараа дээшлүүлж, БНХАУ-д зуны сургалтанд хамрагдах (Шаньдун Их Сургууль);
- Шууд тооцох шалгалт, ОУ-ын шалгалтын оноогоор кредитээ дүйцүүлэн богино хугацаанд төгсөх;

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх

Үндэсний Зөвлөлийн 2 удаагийн

магадлан итгэмжлэл

Хэлний хичээлийн кредитийг дүйцүүлэх боломж

HSK түвшин тогтоох шалгалтад бэлтгэх сургалт

Мэргэжлийн дадлага хийх гэрээт байгууллагууд

Олон улсын стандарт бүхий гадаад хэлний лаборатори САНАКО

Мэргэжлийн дадлага хийх гэрээт байгууллагууд


Ажиллах боломжтой ажлын байр
1
Төрийн, хувийн, олон улсын бүх шатны боловсролын байгууллага, сургалтын төв
2
Олон улсын болон төслийн байгууллага
3
Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн компани
4
Төрийн бус байгууллага, сан, мэргэжлийн холбоо
5
Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага


Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Англи хэл, Орос хэл
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Монгол хэл, Нийгэм судлал
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 184,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 5,904,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
Мэргэжлийн хичээлийн багш нар
Хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг Гадаад хэлний тэнхим хариуцан ажилладаг.
 • Б.Оюунчимэг

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D) | Ахлах багш


  Заадаг хичээлүүд


  Бакалавр:

  • Бизнесийн хятад хэл
  • Хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалт HSK
  • Бичих ур чадвар
  • Бүтэц хэл шинжлэл
  • Хэлний типолог

  Магистр:

  • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
  • Хэлний хэв шинжийн судалгаа
  • Судалгааны чиглэл
  • Хэлний типологи
  • Когнитив хэл шинжлэл
  • Дискурсийн онол арга зүй

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
  • Хэлний хэв шинжийн судалгаа
 • И.Туул

  Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D) | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Бичгийн орчуулга
  • Албан бичгийн орчуулга
  • Бизнес эдийн засгийн орчуулга
  • Ажил хэргийн гадаад хэл
  • Харьцуулсан соёл судлал

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэл шинжлэл, Соёл судлал
 • Б.Одгэрэл

  Хэл шинжлэлийн ухааны магистр | Багш


  Заадаг хичээлүүд


  • Хятад хэл 1-6
  • Бичгийн орчуулга

   

  Судалгааны чиглэл:

  • Хэрэглээний хэл шинжлэл
Түгээмэл асуулт хариулт
Шинээр элсэгч
 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn