Та сонирхож буй хөтөлбөрийнхөө хуудаст хандаж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, брошур татаж аван,
онлайн бүртгүүлэх боломжтой.

Recent Post by Support Support

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Сургалтын албанд хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа ажилтны оронд ажиллах ажилтан сонгон шалгаруулж, ажилд авна.  ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ: Сургалтын албаны ажилтан нь тус сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэх, удирдлага, холбогдох нэгжийг шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалтын …